Podobnie jak w poprzednich latach „Rzeczpospolita" wyróżniła transakcje, do których doszło nie tylko dzięki okolicznościom rynkowym, ale też w znacznej mierze dzięki obsługującym je prawnikom. Staramy się bowiem doceniać nie tylko te zjawiska na rynku, które są istotne z punktu widzenia polskiej gospodarki, ale też te, przy których prawnicy pokazali zawodową klasę.

Są bowiem fuzje spółek czy operacje finansowania, które opiewają na miliardowe kwoty, ale co do zasady niewiele się różnią od wielu innych transakcji na rynku. Zdarzają się jednak transakcje nietypowe, przy których obsługa prawna (i nie tylko) nie może polegać na powielaniu szablonowych czynności.

Rzeczpospolita

Jak artysta

Dlatego właśnie doceniamy transakcje, przy których prawnicy musieli wykazać się prawdziwym kunsztem. Słowo to, które po niemiecku oznacza sztukę („Kunst"), odnosi się do tworzenia czegoś wyjątkowego, artyzmu, doskonałości i mistrzostwa w działaniu. Kunsztem nie można bowiem nazwać powtarzalnych czynności.

Podobnie jak w poprzednich latach powołaliśmy kapitułę oceniającą kunszt prawniczy, oddzielną od kapituły wybierającej transakcje najważniejsze dla polskiej gospodarki od strony ekonomicznej. Kapituła ds. kunsztu składała się głównie z doświadczonych prawników.

Wyznacznikiem oceny kunsztu prawniczego przy transakcjach było dla kapituły przede wszystkim nowatorskie myślenie przy opracowywaniu struktury transakcji i dokumentacji, a także zrozumienie jej aspektów biznesowych. W praktyce bowiem przy skomplikowanych transakcjach to prawnicy bywają ich głównymi architektami i przyjmują role negocjatorów. Takie działania często znacznie wykraczają poza zwykłą znajomość prawa i właśnie dlatego zasługują na pełne uznanie. Zresztą strony transakcji, zamawiające usługi prawników, też najczęściej oczekują od nich wyjścia poza paragrafy i wczucia się w rolę menedżerów.

W tym roku kapituła doceniła obsługę restrukturyzacji przedsiębiorstwa Ruch SA. Zajmowały się tym kancelarie: Tatara i Współpracownicy oraz NGL Legal.

– Uratować tonącego to duża rzecz – tak pracę prawników dla Ruchu skomentował członek kapituły Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. I rzeczywiście, ta firma o stuletniej tradycji, której lata świetności przypadły na okres PRL, od dawna borykała się z poważnymi problemami. Niełatwo działać kolporterowi prasy drukowanej, gdy czytelnictwo stale spada, a czytelnicy coraz częściej wybierają elektroniczną formę gazet. Kwitnąca niegdyś firma coraz bardziej popadała w finansowe tarapaty. Konieczna była jej restrukturyzacja przy zaangażowaniu zewnętrznego inwestora. Stał się nim koncern paliwowy Orlen, który w listopadzie 2020 r. został akcjonariuszem większościowym Ruchu, z pakietem 65 proc. Pozostałymi akcjonariuszami stali się PZU i PZU Życie oraz Alior Bank.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

O mały włos

Wcześniej trzeba było jednak przeprowadzić szereg operacji ratujących firmę, która poniekąd rzeczywiście tonęła. Główny ciężar obsługi prawnej Ruchu wzięła na siebie kancelaria Tatara i Współpracownicy. Opracowała strategię działania w związku z sytuacją w firmie wraz z projektami odpowiednich wniosków. Szybka diagnoza sytuacji i podjęcie działań było konieczne, bo wierzyciel złożył wnioski sanacyjne i upadłościowe. Jak opisuje to sama kancelaria, dzięki błyskawicznej reakcji Ruchu i złożeniu wniosku o pierwsze przyspieszone postępowanie układowe zostało ono otwarte w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku. Uchroniło to Ruch przed dezorganizacją działalności operacyjnej.

Dalszy scenariusz, opracowany i wdrażany przez prawników Annę Czarnotę, Adama Królika i Karola Tatarę, zakładał elastyczne dostosowanie koncepcji restrukturyzacji do zmieniających się warunków gospodarczych. Restrukturyzację oparto na zaangażowaniu Orlenu jako zewnętrznego inwestora oraz poszerzeniu grupy wierzycieli. Nastąpiło to w drodze otwarcia drugiego przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym. Te dwa postępowania wobec Ruchu toczyły się równolegle. „Transakcja ta wymagała ze strony Kancelarii zmierzenia się z szeregiem nierozstrzyganych problemów prawnych dotyczących m.in. kwestii równoległego funkcjonowania podwójnych organów, takich jak sędzia-komisarz, nadzorca czy rada wierzycieli" – czytamy w komunikacie kancelarii Tatara i Współpracownicy.

W obsłudze prawnej restrukturyzacji Ruchu brała udział także kancelaria NGL Legal. Doradzała ona bankowi Alior, który uczestniczył w postępowaniach mających na celu zawarcie układów częściowych. Bank ten przewodniczył też radzie wierzycieli Ruchu. NGL Legal doradzała także w procesie pozyskiwania inwestora. W rezultacie Alior stał się udziałowcem Ruchu i zobowiązał się do umorzenia wierzytelności wobec tej firmy na kwotę 87,5 mln zł.

– Restrukturyzacja ta zakończyła się sukcesem dzięki nowatorskiemu podejściu i trafnej strategii działania – uważa Waldemar Koper, członek kapituły i prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

Pełne wyniki 19. edycji Rankingu

Eksperci ocenili sztukę prawniczą - kapituła

Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Waldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw

Witold Daniłowicz, prezes Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych

Anna Wojda, szef działu prawa „Rzeczpospolitej"

Rynek usług prawnych 2020/2021 - raport przygotowany z okazji 19. Rankingu Kancelarii Prawniczych