Najważniejszym wydarzeniem z pewnością było wejście 15 marca na polski rynek międzynarodowej kancelarii z amerykańskim rodowodem K&L Gates. Przejęła ona w całości zespół prawników warszawskiego biura sieci Hogan & Hartson.

Tym samym nie wezmą oni już udziału w innym ważnym wydarzeniu, które nastąpi 1 maja, czyli w światowej fuzji kancelarii Hogan & Hartson oraz Lovells. Warszawskie biuro tej drugiej firmy będzie działać pod firmą Hogan Lovells. – Uzyskamy dostęp do nowych klientów, a obecnym zapewnimy dostęp do nowojorskich rynków finansowych – mówią przedstawiciele kancelarii.

Oto przegląd innych zmian.

[srodtytul]Clifford Chance[/srodtytul]

Pod koniec 2009 r. do Warszawy z Kijowa powrócili Nick Fletcher, partner departamentu prawa spółek, oraz Tomasz Stasiak z departamentu nieruchomości i budownictwa. Kancelaria zatrudniła ośmioro prawników, głównie w departamentach spraw spornych oraz nieruchomości i budownictwa.

Opuściło ją pięcioro prawników, wśród nich m.in. Adrian Krzyżanowski z departamentu bankowości i finansów, który został partnerem zarządzającym w kancelarii Łukowicz Świerzewski i Wspólnicy, oraz Piotr Dulewicz z departamentu prawa spółek, który przeszedł do kancelarii Salans na stanowisko partnera.

[srodtytul]CMS Cameron McKenna[/srodtytul]

Nowym partnerem w kancelarii jest radca prawny Ireneusz Piecuch, który odpowiada za rozwój praktyki TMT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Nowym prawnikiem departamentu bankowości i finansów jest pochodząca z Australii Katrine Narkiewicz. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa angielskiego. Przedtem praktykowała w Sydney.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

[srodtytul]Dariusz Dobkowski[/srodtytul]

Do kancelarii dołączył adwokat Bartosz Miszkurka z zespołem (poprzednio GFKK B. Miszkurka i Wspólnicy). Ma doświadczenie w obrocie nieruchomościami obejmujące doradztwo przy realizacji projektów z zakresu budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.

Jest specjalistą w procedurach administracyjnej i sądowej związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a także w zawieraniu wieloletnich umów najmu powierzchni komercyjnych. W kancelarii jest odpowiedzialny za jej biuro we Wrocławiu.

[srodtytul]Domański Zakrzewski Palinka[/srodtytul]

Kancelaria jako pierwsza spośród największych w Polsce uruchomiła specjalistyczny blog prawniczy, prowadzony przez prawników z zespołu doradztwa dla branży medycznej i biotechnologii. Redaktorem naczelnym jest Marcin Matczak.

Marcin Krakowiak został członkiem Rady Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Centrum jest niezależną instytucją obywatelską, która stawia sobie za cel ułatwienie stosowania PPP w Polsce. Założycielami Centrum PPP jest 41 firm i instytucji: banki, kancelarie prawne, firmy doradcze, przedsiębiorstwa, regionalne agencje rozwoju, fundacje, związki, izby i stowarzyszenia gospodarcze.

Do grona partnerów kancelarii dołączył Tomasz Darowski, który współpracuje z nią od 2000 r.

Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, kontraktach handlowych, restrukturyzacjach i inwestycjach infrastrukturalnych. Partnerem została także Aleksandra Auleytner, pracująca w kancelarii od 2000 r. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, prawie nowych technologii oraz w wybranych aspektach prawa UE, w tym w szczególności w zagadnieniach pomocy publicznej.

Ma doświadczenie w doradztwie dla spółek z branży technologicznej, medialnej oraz agencji reklamowych, a także w projektach infrastrukturalnych związanych z pozyskiwaniem środków publicznych, w tym z funduszy unijnych.

[srodtytul]Grynhoff Woźny Maliński[/srodtytul]

Do departamentu prawa podatkowego dołączył doradca podatkowy Mirosław Barszcz, który specjalizuje się w podatku od towarów i usług. Departament prawa paliwowo-energetycznego zasilił Arkadiusz Falecki. Specjalizuje się w prawie energetycznym, z uwzględnieniem spraw kontraktowych, obrotu energią oraz aspektów regulacyjnych i infrastrukturalnych sektora energetycznego. Wcześniej pracował w administracji.

Do kancelarii przyszedł też radca prawny Grzegorz Kowalik, specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, w postępowaniu cywilnym oraz w zagadnieniach związanych z procesem inwestycyjnym i wykorzystaniem środków unijnych.

W marcu 2010 r. kancelaria zmieniła siedzibę i przeniosła się do biurowca Zaułek Piękna w Warszawie.

[srodtytul]Salans[/srodtytul]

Do grona partnerów dołączyło pięciu prawników: Piotr Dulewicz, Pirouzan Parvine, Krzysztof Sajewski, Mateusz Toczyski i Agnieszka Wardak.

Do kancelarii przeszedł radca prawny Piotr Dulewicz, który objął stanowisko partnera współkierującego zespołem prawa spółek. Do zespołu dołączyli adwokat Michał Karwacki, radca prawny Paweł Halwa, wcześniej związany z kancelarią DZP. Zespół zasilił także adwokat Krzysztof Sajewski, który jako partner stanął na czele zespołu ds. obsługi klientów niemieckojęzycznych; wcześniej był związany z kancelarią Nörr Stiefenhofer Lutz.

Do Salansa doszedł też doradca podatkowy Cezary Przygodzki z Ernst & Young.

Zespół postępowań sądowych wzmocnili adwokat Dawid Rapkiewicz oraz radca prawny Sebastian Rubin.

Z kancelarii odeszli: radcowie prawni Zbigniew Korba i Aleksandra Minkowicz-Flanek (oboje do PwC Legal) oraz doradca podatkowy Agata Nieżychowska i radca Bartłomiej Ziębiński.

[srodtytul]Sołtysiński Kawecki & Szlęzak[/srodtytul]

Partnerem w kancelarii został Sławomir Paruch, kierujący praktyką prawa pracy (współpracuje z SK&S od 1998 r.). Zespół wzmocnił Przemysław Kałek (wcześniej przez osiem lat szef działu prawnego w RWE), który koncentruje się na doradztwie dla firm sektora energetycznego.

Kancelaria podpisała umowę o współpracy z Jaime Fusterem (wcześniej m.in. szefem polskiego oddziału kancelarii Garrigues) dotyczącą reprezentowania i rozwijania przezeń interesów SK&S na rynku hiszpańskim. W marcu uruchomione zostało biuro kancelarii w Madrycie.

Po czterech latach współpracy kancelaria sformalizowała na zasadzie wyłączności współpracę z amerykańskim prawnikiem Davidem Pawlakiem.

[srodtytul]Wardyński i Wspólnicy[/srodtytul]

Nowymi wspólnikami zostali adwokat Agnieszka Lisiecka, specjalizująca się w prawie pracy, oraz radca prawny Piotr Zimmerman, specjalizujący się w upadłościach. Nowymi doradcami zaś są: prof. dr hab. Ewa Nowińska, prof. dr hab. Urszula Promińska, radca prawny Marek Szydłowski. Ten ostatni wcześniej był przez wiele lat dyrektorem działu prawnego Agora SA, a w kancelarii pełni funkcję szefa zespołu prawa mediów.

Od 2010 r. kierujący zespołem postępowań sądowych Marcin Radwan-Röhrenschef po 15 latach współpracy odszedł ze spółki. Rozpoczął praktykę we własnej kancelarii, która oferuje przedsiębiorcom pomoc w rozwiązywaniu strategicznie ważnych sporów.

[srodtytul]Weil Gotshal & Manges[/srodtytul]

Od jesieni 2009 r. warszawskie biuro kancelarii zatrudniło 12 nowych prawników. Dział korporacyjny kancelarii przyjął ośmiu, m.in. Jacka Balickiego (wcześniej PricewaterhouseCoopers) i Jarosława Jankowskiego (wcześniej CMS Derks Star Busman w Amsterdamie).

Do działu procesowego kancelarii dołączyli: Andrzej Kolwas (wcześniej Lovells), Paweł Czajkowski (przedtem biuro Trybunału Konstytucyjnego), Marta Mackiewicz (pracowała w34 kancelarii Stopczyk & Mikulski) oraz adwokat Magdalena Romańczuk.

[b]Zobacz [link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawnicy/Rankingkancelarii/do%205.pdf]głównych zwycięzców w poszczególnych kategoriach[/link][/b]

[b]ZOBACZ [link=http://www.rp.pl/artykul/473903.html]RANKING Z WSZYSTKIMI TABELAMI[/link][/b]

[b]Zobacz [link=http://www.rp.pl/galeria/55756,1,473585.html]ranking w obiektywie fotoreportera[/link][/b]

[b]Przeczytaj [link=http://www.rp.pl/artykul/473603.html]"Jak wyłanialiśmy największych i najlepszych"[/link] [/b]

[b]Informacje dla zainteresowanych dostępem do szerszej wersji w postaci xls (exel) na stronie: [link=http://www.rp.pl/bazy]www.rp.pl/bazy[/link][/b]

[b] Zobacz [link=http://www.rp.pl/temat/426467_Ranking_Kancelarii_Prawniczych_2010.html] Ranking Kancelarii Prawniczych 2010[/link], a także [link=http://www.rp.pl/temat/55757.html]rankingi z lat ubiegłych[/link][/b]