Stowarzyszenie ELSA Poland już po raz 21. postanowiło zbadać nastroje panujące wśród żaków, którzy planują karierę prawnika.

Okazuje się, że co trzeci student prawa nie poleciłby swojego wydziału innemu studentowi.

– Badanie „Studenci prawa w Polsce" to jedyna tego typu inicjatywa w kraju, która pozwala na przeanalizowanie postrzegania rynku prawniczego przez studentów oraz absolwentów studiów prawniczych. Od kilkunastu lat Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland jest świadkiem i uczestnikiem przemian, jakie zachodziły nie tylko na wydziałach prawa w Polsce, ale również w środowisku prawniczym. Stowarzyszenie, wyrażając istotny głos studentów, bada ich oczekiwania i kierunki rozwoju w celu realizacji celów statutowych, służenia społeczności studenckiej i wpływania na korzystne zmiany w sferach będących obiektem zainteresowania studentów – mówi Marta Tomczak, wiceprezes ds. marketingu ELSA Poland.

Czytaj także:

Studenci prawa w Polsce 2020 - wyniki badania Stowarzyszenia ELSA Poland

W najnowszym badaniu wzięło udział 1323 żaków, którzy postanowili wystawić cenzurki swoim wydziałom prawa i podzielić się planami na przyszłość. Reprezentowali oni głównie średnie i małe ośrodki akademickie.

Z badania wynika, że największym zainteresowaniem przyszłych absolwentów prawa cieszy się zawód radcy prawnego. Do egzaminu na aplikację radcowską planuje przystąpić 55 proc. ankietowanych.

Jak natomiast przez lata zmieniła się ocena jakości kształcenie wśród studentów prawa?

– W ciągu ostatnich pięciu lat ogólna ocena kształcenia kształtuje się na podobnym poziomie. Jednakże od dwóch lat obserwujemy spadek zadowolenia studentów z jakości kształcenia w Polsce. W latach 2015–2018 ocena wzrosła z 3,28 w 2015 r. do 3,52 w roku 2018, natomiast w latach 2019–2020 nastąpił spadek odpowiednio do oceny: 3,30 oraz 3,34 – wskazuje Marta Tomczak.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

I przypomina, że analogiczny spadek zadowolenia z przekazywanej wiedzy nastąpił w poszczególnych aspektach studiów prawniczych, tj. wiedzy praktycznej, specjalistycznej oraz teoretycznej.

– W zakresie wiedzy praktycznej z najwyższego poziomu 2,80 (2018 r.) nastąpił minimalny spadek do 2,73 w bieżącym roku; w zakresie wiedzy praktycznej z 3,30 (2018 r.) do 3,10 (2020 r.); w zakresie wiedzy teoretycznej z 4,15 (2018 r.) do 3,82 (2020 r.) – wylicza nasza rozmówczyni.

Z czego wynikają te spadki? – Z naszych obserwacji wynika, że sposób wykładania na polskich uniwersytetach od wielu lat pozostaje taki sam. Nie jest to najlepsza forma przekazywania wiedzy. Teoretyczne prezentowanie przepisów i ich interpretacji, a w następstwie ich znajomość nie jest najbardziej pożądanym aspektem na rynku pracy. Studia rozpoczyna nowe pokolenie, które stawia inne oczekiwania studiom prawniczym. Oczekuje ono umiejętności bardziej praktycznych, przydatnych w przyszłym zawodzie prawnika, a przez konserwatywne podejście kadry akademickiej do sposobu wykładania wiedzy nie jest w stanie jej uzyskać – uważa Tomczak.

– Stąd prawdopodobnie następujący spadek zadowolenia z jakości kształcenia wśród studentów prawa – puentuje.

Powyższe nie oznacza, że żacy nie dostrzegają żadnych merytorycznych plusów z uczestnictwa w zorganizowanych im przez uczelnie zajęciach.

W 2020 r. wysoko oceniono (4,58 na 5 pkt) to, że dzięki studiom mają oni szansę poznać aktualne regulacje prawne. W 2019 r. znajomość aktualnych regulacji prawnych studenci ocenili także jako bardzo przydatną (4,51 na 5) i dobrze rozwijaną na wydziałach (4,12 na 5).

Ich zdaniem kuleje natomiast przekazywanie wiedzy z zakresu kompetencji miękkich, które przydają się prawnikom w pracy. W tym roku znajomość negocjacji została oceniona jako bardzo przydatna (4,23 na 5 pkt), ale niestety zbyt miernie rozwijana podczas studiów (2,24 na 5).

Badanie Stowarzyszenia ELSA Poland pokazuje, jak wygląda rzeczywistość praktyk studenckich w kraju. Co ciekawe, ponad połowa studentów (52 proc.) odbyła pierwszą praktykę zawodową już na pierwszym lub drugim roku studiów. Większość żaków (62 proc.) za praktyki nie otrzymuje jednak wynagrodzenia.

Kliknij w tabelę, aby zobaczyć pełną wersję.