Pierwsza trójka uczelni niepublicznych nie zmieniła lidera. Pozycja pierwsza przypadła Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie – 20,02 pkt. Drugą lokatę zajmuje Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, a na trzecim miejscu sklasyfikowano SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie.

W 2020 r. do egzaminów przystąpili absolwenci 53 uczelni: 23 publicznych, 24 niepublicznych oraz sześciu zagranicznych. Średnia zdawalność egzaminów absolwentów prawa na uczelniach prywatnych wyniosła 39,6 proc., a na uczelniach państwowych 66,02 proc. Do egzaminów wstępnych w 2020 r. przystąpiło 2810 absolwentów rocznika 2020 z 42 polskich uczelni; 1683 z nich uzyskało wynik pozytywny, średnia zdawalność wyniosła 59,9 proc.

Jak wynika z analizowanych danych, obecnie na kierunku prawo studiuje ponad 35,4 tys. osób (studia jednolite magisterskie), z czego ponad 19 proc. na uczelniach niepublicznych. Znacznie trudniej dostać się na uczelnię państwową: średnio na jedno miejsce przypada 2,9 osoby, natomiast dla uczelni niepublicznej wskaźnik ten wynosi 1,7 osoby.

O tym, jaki jest poziom kształcenia w przypadku prawa, świadczą wyniki zdawalności na aplikacje prawnicze. Jest też ona najważniejszym wskaźnikiem w rankingu „Rzeczpospolitej".

Od lat Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje też analizy testów na aplikacje, tworząc zestawienia uczelni, których absolwenci najlepiej poradzili sobie z wstępnymi egzaminami na aplikacje prawnicze.

Po ukończeniu Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwerstytetu Jagielońskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego najłatwiej dostać się na aplikację. Potwierdzają to dane udostępnione przez Ministserstwo Sprawiedliwości.

Zarówno uczelnie państwowe, jak i niepubliczne prowadzą dobrze działające poradnie prawne. Wraz z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych prezentujemy również ranking studenckich poradni prawnych.

Na podium – podobnie jak w zeszłym roku – znalazło się aż 11 uczelni. I tym razem na pierwszym miejscu rankingu znalazły się Uniwersytet Warszawski, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (awans z drugiego miejsca) oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (awans z czwartego miejsca).

Drugie miejsce przypadło Uniwersytetowi Opolskiemu, Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Akademii Leona Koźmińskiego, Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetowi Wrocławskiemu oraz Uniwersytetowi w Białymstoku

Trzecią lokatę zajęły Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytet Jagielloński.

Pozostałe kategorie Rankingu

>> Potencjał naukowy i jakość kształcenia - zobacz zestawienie (PDF)

>> Współpraca z zagranicą i liczba kandydatów na jedno miejsce - zobacz zestawienie (PDF)

Zobacz więcej:

10. Ranking wydziałów prawa "Rzeczpospolitej" 2021 r.