Oto kandydaci na dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Dziesięć osób, w tym sześciu sędziów, będzie konkurować o stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Publikacja: 26.02.2024 17:40

Oto kandydaci na dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Foto: Fotorzepa/Piotr Guzik

Przypomnijmy, że minister sprawiedliwości Adam Bodnar 2 lutego odwołał ze stanowiska dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury sędziego Kamila Zaradkiewicza, a 9 lutego zarządził przeprowadzenie konkursu na zwolnione stanowisko. 

Mogą wziąć w nim udział sędziowie i prokuratorzy (również w stanie spoczynku) lub osoby z tytułem naukowym profesora albo doktora habilitowanego nauk prawnych. Zgodnie z zarządzeniem, kandydaci muszą się wykazać co najmniej trzyletnim stażem w kierowaniu instytucją publiczną, uczelnią wyższą lub organizacją pozarządową w okresie piętnastu lat przed ogłoszeniem konkursu, doświadczeniem w organizowaniu działalności szkoleniowej lub dydaktycznej w zakresie prawa lub doświadczeniem związanym z organizowaniem szkoleń w sądach lub jednostkach organizacyjnych prokuratury, a także znajomością  języka angielskiego.

Czytaj więcej

Resort sprawiedliwości: asesorzy pozostają. Sądy potrzebują ich pracy

Sędziowie, adwokaci i radcowie chcą stanowiska dyrektora KSSiP

Dzisiaj resort sprawiedliwości poinformował, że w wyznaczonym terminie (tj. do 22 lutego) wpłynęło dziesięć zgłoszeń, które zostały zweryfikowane pod względem formalnym. Oto kandydaci w kolejności alfabetycznej:

  1. Prof. Politechniki Gdańskiej Przemysław Banasik – sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, kierownik Katedry Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzaniai Ekonomii Politechniki Gdańskiej, w latach 2013-2017 Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku;
  2. Dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, członek Komisji Nauk Prawnych Oddziału PAN w Krakowie na kadencję 2023-2026, członek Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości, wiceprezes Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, członek IAPL oraz European Law Instytute w Wiedniu;
  3. Prof. Piotr Girdwoyń – adwokat, Dyrektor Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Studium Prawa, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego;
  4. Prof. UJ Grzegorz Kuca – adwokat, Zastępca Kierownika Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych, w latach 2021-2022 Kierownik Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  5. Dr Sebastian Ładoś – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
  6. Beata Morawiec – sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, Prezes Stowarzyszenia Sędziów THEMIS, w latach 2015-2017 Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, w latach 2002-2010 członek Krajowej Rady Sądownictwa, w latach 2008-2009 Zastępca Dyrektora najpierw Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, a następnie Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury;
  7. Agnieszka Owczarewicz – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wykładowca Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Przewodnicząca Polskiej Sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Sędziowie na rzecz Mediacji GEMME, w latach 2006-2010 Wiceprezes ds. gospodarczych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy,
  8. Wojciech Postulski – sędzia Sądu Rejonowego w Lubartowie, szef Zespołu ds. szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości Komisji Europejskiej, w latach 2014-2019 Sekretarz Generalny Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości European Judicial Training Network (EJTN), w latach 2008-2014 naczelnik Wydziału, a następnie kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
  9. Prof. Rafał Stankiewicz – radca prawny, wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, członek European Law Institute z siedzibą w Wiedniu;
  10. Prof. Leszek Wieczorek – adwokat, członek Rady Uczelni i Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w latach 2018-2019 Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

Czytaj więcej

Sędzia Zaradkiewicz odwołany ze stanowiska dyrektora szkoły dla sędziów i prokuratorów

Ranking kandydatów na dyrektora KSSiP

Teraz zgłoszenia oceni zespół w składzie dr hab. Mirosław Wyrzykowski (przewodniczący, prof. UW, sędzia TK w stanie spoczynku), prof. dr hab. Janina Błachut (UJ, członkini Rady Programowej KSSiP), Jarosław Gwizdak (członek zarządu Fundacji Instytut Prawa i Społeczeństwa), prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak (UŁ, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku), Ewa Leszczyńska-Furtak (sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie), Andrzej Pogorzelski (prokurator PK), Małgorzata Szeroczyńska (prokurator PR w Żyrardowie, członkini Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym), Stefan Śnieżko (prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku), Igor Tuleya (sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie), przedstawiciel Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przewodniczący może zaprosić do zespołu inne osoby, które będą miały głos doradczy.

Posiedzenia Zespołu, na których kandydaci zostaną wysłuchani, odbędą się w dniach 12-14 marca. Wyniki oceny zostaną przedstawione ministrowi sprawiedliwości w formie opinii oraz rankingu kandydatów.

Przypomnijmy, że minister sprawiedliwości Adam Bodnar 2 lutego odwołał ze stanowiska dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury sędziego Kamila Zaradkiewicza, a 9 lutego zarządził przeprowadzenie konkursu na zwolnione stanowisko. 

Mogą wziąć w nim udział sędziowie i prokuratorzy (również w stanie spoczynku) lub osoby z tytułem naukowym profesora albo doktora habilitowanego nauk prawnych. Zgodnie z zarządzeniem, kandydaci muszą się wykazać co najmniej trzyletnim stażem w kierowaniu instytucją publiczną, uczelnią wyższą lub organizacją pozarządową w okresie piętnastu lat przed ogłoszeniem konkursu, doświadczeniem w organizowaniu działalności szkoleniowej lub dydaktycznej w zakresie prawa lub doświadczeniem związanym z organizowaniem szkoleń w sądach lub jednostkach organizacyjnych prokuratury, a także znajomością  języka angielskiego.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a