Bodnar nie będzie przestrzegał postanowienia Pawłowicz ws. Barskiego

"Minister sprawiedliwości — prokurator generalny uznaje jako nieistniejące postanowienie zabezpieczające wydane przez sędzię Trybunału Konstytucyjnego Krystynę Pawłowicz w dniu 15 stycznia 2024 r." - napisano w komunikacie resortu sprawiedliwości. Chodzi o postanowienie wydane w związku ze skargą konstytucyjną wniesioną przez Dariusza Barskiego.

Publikacja: 23.01.2024 13:46

Adam Bodnar, Krystyna Pawłowicz

Adam Bodnar, Krystyna Pawłowicz

Foto: PAP/Tomasz Gzell/Radek Pietruszka

W wydanym ekspresowo i jednoosobowo postanowieniu Trybunał Konstytucyjny nakazał prokuratorowi generalnemu powstrzymanie się od działań uniemożliwiających wykonywanie uprawnień prokuratora krajowego przez Dariusza Barskiego i wstrzymał decyzję o powołaniu Jacka Bilewicza na p.o. prokuratora krajowego.

Czytaj więcej

Bodnar: Absolutnie nie zamierzam się wycofać. Uważam, że mam rację ws. Barskiego

Zdaniem Ministra Sprawiedliwości postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa. 

"W szczególności jest niezgodne z art. 188 ust. 5 oraz z art. 79 Konstytucji RP, a także z art. 79 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2393). Postanowienie zostało skierowane do wadliwie oznaczonych podmiotów, w tym osób, które w ogóle nie uczestniczyły i nie były stroną postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zostało wydane bez wykorzystania dostępnej drogi sądowej, przez sędziego, który podlegał wyłączeniu z mocy prawa. Jest pozbawione cech aktu stosowania prawa, a tym samym nie może wywoływać skutków prawnych.

W związku z powyższym Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny uznaje postanowienie tymczasowe jako nieistniejące (sententia non existens)." - czytamy w komunikacie na stronie MS.

Skarga symulowana

MS twierdzi, że zgodnie z art. 79 Konstytucji, ale także restrykcyjnym orzecznictwem TK, wniesienie skargi konstytucyjnej musi być poprzedzone wykorzystaniem drogi odwoławczej. Zgodnie z art. 101 §1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1360 ze zm.) w sprawach o roszczenia ze stosunku służbowego prokuratorowi przysługuje droga postępowania przed sądem właściwym dla spraw pracowniczych.

"Tym samym skarga konstytucyjna prok. Dariusza Barskiego, jako wniesiona przedwcześnie i bez zachowania podstawowych wymogów wyczerpania drogi sądowej, nie mogła być w ogóle procedowana, a tym bardziej nie powinny być wydawane w związku z nią jakiekolwiek postanowienia incydentalne. Złożone pismo powinno być raczej uznane za „skargę symulowaną”, służącą wyłącznie uzyskaniu wspomnianego postanowienia tymczasowego." - czytamy.

W komunikacie podkreślono, że tłem skargi konstytucyjnej jest sytuacja prawna Dariusza Barskiego. Tymczasem postanowienie tymczasowe w swojej treści odniosło się do aktu stosowania prawa (decyzja Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2024 r.), który dotyczył praw, wolności i obowiązków innej osoby (prok. Jacka Bilewicza).

"W postanowieniu tymczasowym został również oznaczony szeroki krąg adresatów („wszystkie organy władzy publicznej”), co nie pozwala na precyzyjne ustalenie rzeczywistego zakresu jego zastosowania. Ze względu na nieokreśloność postanowienia tymczasowego, a także objęcie nim organów, które nie uczestniczyły w postępowaniu, budzi ono poważne wątpliwości, co do rzeczywistych skutków i zgodności z prawem." - punktuje MS.

Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny wstrzymał działania Adama Bodnara ws. Barskiego i PK

Bodnar punktuje Pawłowicz

Kolejna przyczyna wadliwości to — według resortu Bodnara — rażące złamanie zasad apolityczności, bezstronności i niezawisłości sędziowskiej. 

„Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz uczestniczyła jako posłanka na Sejm RP w procesie uchwalania ustawy, która miałaby być przedmiotem kontroli w zakresie konstytucyjności. Głosowanie nad ustawą - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze odbyło się 28 stycznia 2016 r. o godz. 23.10, a posłanka Krystyna Pawłowicz głosowała za przyjęciem ustawy (https://orka.sejm.gov.pl/Glos8.nsf/nazwa/10_60/$file/glos_10_60.pdf). Tymczasem zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2393), sędzia TK jest wyłączony z udziału w sprawie, jeżeli wydał akt normatywny będący przedmiotem wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej. Ponadto warto dodać, że Krystyna Pawłowicz w 2011 r. została wybrana do Sejmu RP z tej samej listy wyborczej („Prawo i Sprawiedliwość”), co prok. Dariusz Barski. Już sama ta okoliczność stawia pod znakiem pytania możliwość orzekania przez K. Pawłowicz w tej sprawie.” - przypomina MS.

"W istocie postanowienie tymczasowe z dnia 15 stycznia 2024 r. o sygn. Ts 9/24, tak w formie, jak i co do treści, jest aktem nieznanym ustawie oraz wykraczającym poza konstytucyjne kompetencje Trybunału Konstytucyjnego, stanowiąc naruszenie zasady legalizmu określonej w art. 7 Konstytucji (działanie ultra vires). Żaden skład TK (w tym przypadku jednoosobowy) nie może swobodnie kreować i uzurpować sobie kompetencji procesowych. " - twierdzi MS.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaznacza, że na potrzeby przygotowania opublikowanego stanowiska, resort uzyskał trzy opinie prawne: prof. Jacka Zaleśnego, prof. Krzysztofa Urbaniaka oraz dr. Tomasza Zalasińskiego, które również zostały opublikowane. 

W wydanym ekspresowo i jednoosobowo postanowieniu Trybunał Konstytucyjny nakazał prokuratorowi generalnemu powstrzymanie się od działań uniemożliwiających wykonywanie uprawnień prokuratora krajowego przez Dariusza Barskiego i wstrzymał decyzję o powołaniu Jacka Bilewicza na p.o. prokuratora krajowego.

Zdaniem Ministra Sprawiedliwości postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa. 

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona