Tegorocznym tematem Europejskiego Dnia Prawnika jest wpływ nowych technologii na wykonywanie zawodu prawnika i świadczenie usług prawnych dla społeczeństwa.

Europejski Dzień Prawnika organizuje Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), do której należy NRA. Podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach tegorocznej edycji Europejskiego Dnia Prawnika adwokaci spotkają się z młodzieżą szkolną i poprowadzą lekcje na temat zmian, jakie zachodzą w zawodzie prawników na skutek rozwoju cyfryzacji i postępu technicznego.

- Mamy nadzieję, że obchody Europejskiego Dnia Prawnika przyczynią się do realizacji naszego celu, jakim jest szerzenie wiedzy na temat funkcji wymiaru sprawiedliwości oraz roli adwokatów, jako obrońców praw człowieka. Adwokaci są reprezentantami obywateli w postępowaniach zarówno sądowych, jak i pozasądowych. Liczymy na to, że kontynuacja naszych dotychczasowych działań przyczyni się do podnoszenia wiedzy również wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat znaczenia praw i wolności. – komentuje adw. Justyna Metelska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA.

- Rewolucja technologiczna dzieje się na naszych oczach. Zmiany te wpływają także na sposób wykonywania zawodów prawniczych, a adwokaci muszą je śledzić i za nimi nadążać. Zmiany te pozwalają wykonywać pracę szybciej i taniej, dzięki temu zwiększa się dostęp do usług prawnych. Wdrażanie nowych technologii musi jednak być mądre. Efektywności nie można przedkładać nad tak fundamentalne zasady wykonywania zawodu, jak np. zapewnienie poufności komunikacji między klientem i adwokatem – tłumaczy adw. Łukasz Lasek z Komisji Praw Człowieka przy NRA.

- Naszym celem jest nawiązanie dialogu z młodzieżą. Chcemy dowiedzieć się, jak młodzi postrzegają nowe technologie i ich wpływ na prawa i wolności obywatelskie. Prowadząc zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych chcemy również budować pośród młodzieży wkraczającej w dorosłe życie większą świadomość prawną. Chcemy im pokazać, jak dzięki wykorzystaniu nowych technologii mogą oni łatwiej i szybciej egzekwować swoje prawa – mówi adw. Maria Radziejowska z Komisji Praw Człowieka przy NRA.