Prokurator Ewa Wrzosek z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów 23 kwietnia wszczęła śledztwo w sprawie  sprowadzenia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób poprzez przedsięwzięcie działań mających na celu przeprowadzenie prezydenckich wyborów kopertowych w kwietniu 2020 r., w czasie stanu epidemii.  Tego samego dnia śledztwo zostało umorzone decyzją przełożonej,  prokurator Mirosławy Chyr z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dzień później Prokurator Krajowy polecił wszcząć wobec Wrzosek postępowanie dyscyplinarne z powodu "oczywistego i rażącego naruszenia przepisów prawa".

Czytaj więcej

Będzie postępowanie dyscyplinarne dla prokurator Ewy Wrzosek za wszczęcie postępowania ws. wyborów prezydenckich

Okazuje się, że sprawą nie zajął się rzecznik dyscyplinarny, lecz Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

- Mimo zapowiedzi, że zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne, zostało wszczęte postępowanie karne – powiedziała w "Faktach po Faktach" TVN24 prokurator Ewa Wrzosek. - Jest prowadzone postępowanie w sprawie przekroczenia przeze mnie uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z wydaniem decyzji o wszczęciu śledztwa w sprawie tzw. wyborów kopertowych. Więc to jest regularne postępowanie karne o czyn z artykułu 231. To nie jest postępowanie dyscyplinarne, których też mam cały szereg, ale z innych powodów – wyjaśniła.

Czytaj więcej

Ewa Wrzosek: Nie jestem siłaczką, ale z prokuratury nie odejdę

Co może grozić prokurator Wrzosek?

- Jeżeli prokurator prowadzący dojdzie do wniosku, że należy mi postawić zarzuty, wystąpi do Izby Dyscyplinarnej o uchylenie mi immunitetu. Zostaną mi przedstawione zarzuty i skierowany akt oskarżenia do sądu – powiedziała Ewa Wrzosek.

Czyn opisany w art. 231 kodeksu karnego to przestępstwo działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego poprzez nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Podlega ono karze pozbawienia wolności do lat 3.  Jeżeli sprawca działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.