Sędzia Krzysztof Pietrzykowski orzekał w SN od 30 listopada 2005 r.  Jest profesorem nauk prawnych, specjalistą w zakresie prawa spółdzielczego i prawa rodzinnego. Był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.  Jest też nauczycielem akademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka
Wiek emerytalny sędziów trafi na wokandę Trybunału w Strasburgu