Jury podobnie jak w roku ubiegłym oceniało osiągnięcia firm doradztwa podatkowego m.in. w kategoriach edukacji podatkowej oraz udziału w tworzeniu dobrego prawa. Jeśli chodzi o edukację podatkową to zarówno w małych jak i dużych firmach dominowały szkolenia dotyczące tarcz antykryzysowych, które stały się istotną pomocą dla przedsiębiorców w zakresie podatkowego i prawnego ukierunkowania biznesu w dobie kryzysu oraz przeprowadzenia firmy przez tę szczególnie trudną sytuację. Nie można nie docenić zaangażowania firm doradztwa podatkowego w tak pożyteczne i doceniane przez podatników inicjatywy, o czym świadczy duża liczba uczestników tego rodzaju szkoleń i konferencji. Poza tą problematyką przedmiotem edukacji były ceny transferowe, raportowanie schematów podatkowych, nowe regulacje JPK_V7, podatek u źródła, a pod koniec roku zmiany w podatkach dotyczące spółek komandytowych , CIT estońskiego czy spółek nieruchomościowych. Są to regulacje, które ze względu na stopień skomplikowania oraz brak doświadczeń praktycznych mogły powodować dla podatników problemy z ich właściwym rozumieniem. Jeśli chodzi o tworzenie dobrego prawa firmy podkreślały swój udział w opiniowaniu projektów regulacji podatkowych zawartych we wspomnianych już tarczach, komentowaniu objaśnień podatkowych, wypowiadaniu się na różnych forach w kwestii koncepcji zmian podatkowych. Działania te niewątpliwie świadczą o tym, że firmy doradztwa podatkowego bardzo trafnie zdiagnozowały zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorców na wiedzę w zakresie skomplikowanych regulacji antykryzysowych oraz ułatwiły im poruszanie się w gąszczu przepisów i ich skutków podatkowych, zasugerowały właściwe rozwiązania dostosowane do specyfiki i skali prowadzonego biznesu.

Trudno ocenić, jaki wpływ na ostateczny kształt ustaw podatkowych miały podejmowane przez nie działania na etapie konsultacji projektów tych ustaw , ale najważniejsze jest to , że takie działania zostały podjęte, że firmy doradztwa podatkowego starały się zaoferować także ustawodawcy swoją wiedzę i doświadczenie i tam gdzie istniała taka potrzeba domagać się większej ochrony praw podatnika.

Prof. Hanna Litwińczuk, Uniwersytet Warszawski