Ergis Polska, Benefit Systems, Vivus Finance, Nutricia ELN Polska i ANG Spółdzielnia – to firmy, które spośród pracodawców wyróżnionych tytułem Aon Best Employers 2018 zostały najlepiej ocenione przez swoich menedżerów średniego szczebla, czyli kierowników.

Ranking Pracodawców 2018
Wyniki - PDF

Jak wynika z badania firmy doradczej Aon, które w tym roku objęło ponad 57 tys. pracowników i prawie 8 tys. menedżerów ze 131 firm, najlepsi pracodawcy górują nad ogółem nie tylko pod względem znacznie większego zaangażowania załogi (74 proc. wobec 46 proc.), ale też kadry kierowniczej. A to ona ma bardzo duży wpływ na nastroje, w tym motywację pracowników. Wśród menedżerów Aon Best Employers aż 87 proc. jest zaangażowanych w pracę, a wśród wszystkich firm 61 proc.

Stres średniego szczebla

Magdalena Warzybok, dyrektor Praktyki Talent w Aon, zwraca uwagę, że ostatnie lata konkurowania o pracowników były trudnym okresem dla menedżerów średniego szczebla, dla których oznaczało to dodatkowe obowiązki i wyzwania. Nic więc dziwnego, że ta grupa często narzeka na problemy z równowagą między pracą i życiem prywatnym (prawie 30 proc.). Tylko 42 proc. kierowników ocenia, że udaje im się zachować odpowiedni work-life balance. Wśród menedżerów zatrudnionych u najlepszych pracodawców ten odsetek wynosi 68 proc.

Zdaniem Magdaleny Warzybok menedżerowie średniego szczebla są obciążeni dużym stresem – to oni muszą rozwiązywać problemy pracowników, a jednocześnie są pod presją „góry", bo przełożeni oczekują coraz lepszych wyników. Co prawda ponad połowa (52 proc.) twierdzi, że radzi sobie ze stresem związanym z ich pracą (w najlepszych firmach 76 proc.), ale niemal co piąty ma z tym trudności.

Frustracje kierowników widać w ich opiniach o swojej pracy – zarówno wśród ogółu firm, jak i w grupie najlepszych pracodawców menedżerowie średniego szczebla rzadziej niż pracownicy twierdzą, że naprawdę lubią swoje codzienne zadania. 58 proc. wszystkich badanych pracowników i 69 proc. zatrudnionych w Aon Best Employers 2018 pozytywnie wyraża się o swojej codziennej pracy, ale wśród kierowników takich opinii jest odpowiednio – 48 proc. i 57 proc.

Więcej wyzwań, mniej ludzi

Jak zwraca uwagę ekspertka Aon, na menedżerów średniego szczebla spada wiele obowiązków związanych z wdrożeniem nowych pracowników, a także z pracą w pomniejszonych zespołach – część firm nie jest w stanie znaleźć odpowiedniej liczby potrzebnych kandydatów, a inne ich nawet nie szukają, wymagając od szefów realizowania zadań mniejszą załogą.

W rezultacie jedynie 11 proc. ogółu kierowników i 28 proc. menedżerów u najlepszych pracodawców twierdzi, że mają wystarczającą liczbę pracowników, by móc realizować stawiane przed nimi cele...

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Do tego dochodzą wyzwania związane z zarządzaniem młodym pokoleniem, które domaga się szybkiej informacji zwrotnej i doceniania wyników, a czasem tylko wysiłków.

Nie najlepiej kadra kierownicza ocenia otwartość zarządów w komunikowaniu się z nimi. O tym, że top menedżerowie ich firmy komunikują się w sposób szczery i otwarty, jest przekonanych jedynie 39 proc. ogółu badanych kierowników. W najlepszych firmach sądzi tak 65 proc. przedstawicieli średniego szczebla menedżerskiego.

Niezbyt wysoko oceniają też oni tempo i jakość decyzji w swoich firmach. Wśród ogółu pracodawców 44 proc., a w gronie najlepszych – 56 proc. kierowników twierdzi, że w firmie podejmuje się trafne decyzje z odpowiednią szybkością. Taka sama grupa ocenia, że zarząd podejmuje działania, które pozwolą firmie odnieść sukces w przyszłości, lecz wśród ogółu twierdzi tak tylko 41 proc.

Niewiele więcej, bo 46 proc. kierowników, twierdzi, że zarząd ich firmy składa się ze skutecznych liderów. Ale wśród najlepszych pracodawców tę opinię podziela aż trzy czwarte menedżerów średniego szczebla. To różnica znacząca.

Zadanie dla zarządu

Krzysztof Kosy, psycholog pracy, potwierdza, że rola menedżerów średniego szczebla nie jest łatwa. To oni zarządzają realizacją oczekiwań szefów, czyli muszą przekładać wizje zarządu na realne możliwości, a potem umiejętnie przekazać przełożonym, co i jak trzeba wykonać. Zdaniem psychologa ostatnie lata dobrej koniunktury na rynku pracy zmusiły firmy do większej dbałości i podwyżek dla szeregowych pracowników, nierzadko jednak z pominięciem kierowników.

Zarządy, które dobrze nauczyły się delegować obowiązki w dół, niekiedy zapominają o potrzebach menedżerów średniego szczebla. Podczas gdy od nich wymaga się teraz wyższych standardów w zarządzaniu ludźmi, oni sami nie zawsze mogą na to liczyć u swoich szefów. Nic więc dziwnego, że w ofertach pracy dla kierowników ostatnio obok obietnicy benefitów i atrakcyjnego wynagrodzenia pojawia się zapewnienie o wspaniałym przełożonym...

Ranking Pracodawców 2018 - Czytaj więcej:

Najlepsi na rynku pracy

Najlepsi kuszą rozwojem i benefitami

Wyższe zarobki otwarcie na seniorów

Trzeba umieć zdobyć talenty, a potem utrzymać je w firmie

Millenialsi: nie tacy straszni jak ich malują