Gminy będą musiały do 2018 r. osiągnąć nowy wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych.

Jeden ma przypadać na maksymalnie 50 rodzin lub środowisk. Obecnie jedna osoba pomaga 2 tys. mieszkańców. Od przyszłego roku gminy będą mogły stosować nowy wskaźnik fakultatywnie. Takie zmiany wprowadzono do projektu założeń nowelizacji ustawy o pomocy społecznej po konsultacjach społecznych. Na skutek uwag Rządowego Centrum Legislacji dodano do nich planowany termin wejścia w życie nowelizacji: początek 2015 r.

– Zwiększenie liczby pracowników socjalnych jest ważne, ale przede wszystkim liczą się zadania, które mają wykonywać. Teraz pracowników jest za mało i są za bardzo obciążeni czynnościami administracyjnymi. Powinni poświęcić się pracy socjalnej, a nie przyznawaniu zasiłków. Jeśli to się nie zmieni, wprowadzenie wskaźnika na niewiele się zda  – mówi Izabela Synoradzka, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Zmiany przewidziano również w projekcie. Gmina ma mieć w swobodę w dopasowywaniu struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w taki sposób, aby nastąpiło oddzielenie zadań administracyjnych.

Założenia, mimo sprzeciwu resortu finansów, nadal przewidują zwiększenie dofinansowania domów pomocy społecznej.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe