Sprawa dotyczy funkcjonariusza wywiadu naukowo-technicznego sprzed 1989 r., któremu sądy przywróciły emeryturę utraconą w wyniku tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA złożył skargę kasacyjną na niekorzyść emeryta do Sądu Najwyższego, która zdaniem RPO nie powinna być w ogóle merytorycznie rozpoznana.

Mężczyzna przed 1989 r. pełnił służbę podczas której realizował zadania m.in. wywiadu naukowo-technicznego. Następnie po przemianach ustrojowych był funkcjonariuszem Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Ze służby odszedł w stopniu podpułkownika w 2001 r. po uzyskaniu 35-letniej wysługi emerytalnej oraz III grupy inwalidzkiej.

Czytaj także: RPO wnioskuje o podjęcie zawieszonej sprawy dezubekizacyjnej W związku z obniżeniem świadczenia o 4500 zł były funkcjonariusz nie był w stanie spłacać kredytów mieszkaniowych na mieszkania dla wnuków, których łączna rata wynosiła 4000 zł. Z powodów zdrowotnych nie jest w stanie podjąć zatrudnienia. Wobec powyższego sprawa trafiła do windykacji.

W wyniku działań RPO dot.ponownego ustalenia wysokości emerytury policyjnej sądy obu instancji przywróciły funkcjonariuszowi świadczenie emerytalne i rentę inwalidzką.

Z decyzją sądów nie zgodził się resort spraw wewnętrznych i administracji złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, która zdaniem RPO nie powinna być rozpoznana.

W opinii Bodnara Zakład Emerytalno-Rentowy powołał się na powody, uzasadniające przyjęcie skargi kasacyjnej, które się wzajemnie wykluczają. - Nie można bowiem równocześnie twierdzić, że w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne czy też istnieje potrzeba wykładni przepisów budzących poważne wątpliwości, a zarazem wskazywać, że skarga kasacyjna jest „oczywiście uzasadniona" - podkreśla rzecznik.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

- To, co jest oczywiście uzasadnione, nie budzi przecież poważnych wątpliwości, nie ma też charakteru istotnego zagadnienia prawnego. Już choćby i z tego powodu skarga kasacyjna, oparta na wewnętrznie sprzecznych przesłankach przyjęcia jej do rozpoznania, nie powinna podlegać merytorycznemu rozpoznaniu - dodaje.