Wraz z decyzją rządu o wydłużeniu zamknięcia szkół, żłobków i przedszkoli aż do Świąt Wielkanocnych, zapadła decyzja o przedłużeniu  okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy muszą opiekować się zdrowym dzieckiem do lat 8. Wciąż trwają prace legislacyjne, nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną, czyli od 26 marca 2020 r.

Dodatkowy zasiłek przysługuje rodzicom na mocy przyjętej w marcu specustawy. Ujęty w tej ustawie czas wypłaty zasiłku wynosił początkowo 14 dni. Rodzicom kończy się już okres prawa do tego świadczenia, dlatego już teraz mogą wnioskować o dalszą wypłatę.

Czytaj też: Zasiłek na opiekę nad dziećmi wydłużony do Wielkanocy

- Oświadczenie należy składać tak samo jak poprzednie, a sam wniosek zostanie rozpatrzony już po wejściu w życie znowelizowanych przepisów - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Samozatrudnieni i przedsiębiorcy wysyłają wniosek bezpośrednio do ZUS, a osoby na umowach o pracę lub zlecenia - do swojego pracodawcy, zleceniodawcy. Nie potrzeba zaświadczeń z placówki oświatowej o jej zamknięciu ani zwolnienia lekarskiego. Wystarczy oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia placówki, które jest jednocześnie wnioskiem o wypłatę zasiłku na dalszy okres.

Ponadto rodzice mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach. W takim przypadku będzie on przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie ZUS - Z-15A oraz oświadczenie o zamknięciu placówki.

- Jednak po wejściu w życie nowych przepisów okres ten zostanie rozliczony, jako dodatkowy zasiłek i nie będzie wliczany do puli 60 dni – zapewnia Kowalska-Matis.

Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez Internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą - ZUS.

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

Czytelnicy "Rzeczpospolitej" pytają, czy zasiłek należy się w sytuacji, gdy drugi rodzic wykonuje w domu pracę zdalną. Z informacji ZUS wynika, że tak, bo w takich okolicznościach pracujący rodzic nie może zapewnić opieki dziecku. Zatem drugiemu rodzicowi przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dostaliśmy też pytanie, czy pracodawca ma prawo weryfikować oświadczenie pracownika i żądać dowodów na to, że drugi rodzic nie będzie mógł opiekować się dzieckiem. Przepisy nie przewidują takiego uprawnienia dla pracodawcy.

- Zasiłek przysługuje, gdy nie ma drugiego rodzica/opiekuna prawnego, który mógłby zapewnić dziecku opiekę. Fakt ten ustala się na podstawie oświadczenia składanego przez ubezpieczonego - odpowiada ZUS.

Zobacz też: Rozporządzenie ws. stanu epidemii - tekst ujednolicony