Osoby wykonujące zawody medyczne (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i inne), które zostały poddane kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych mogą wykonywać pracę zdalną na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Oznacza to, że pracę zdalną można świadczyć nie tylko na rzecz szpitali, ale także na rzecz innych podmiotów. Dopuszczalne jest również udzielanie świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Wykonywanie pracy w ten sposób w czasie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych nie prowadzi do utraty prawa do zasiłku chorobowego.

[stan prawny na 6 kwietnia 2020 roku]

Ewelina Jeglikowska, radca prawny w Kancelarii Sowisło & Topolewski. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita".