Aplikacja mObywatel to bezpłatne, cyfrowe narzędzie umożliwiające przechowywanie w nim elektronicznej wersji swoich dokumentów oraz korzystanie z usług administracji państwowej i samorządowej.  Od 9 stycznia 2023 r. mObywatel może pomieścić trzy nowe rodzaje dokumentów:

• mLegitymację emeryta i rencisty – działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą i skorzysta z ulg i uprawnień jej przysługujących, np. zniżek do biletów. ZUS wystawi elektroniczną wersję legitymacji również wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Tradycyjna legitymacja pozostaje aktualna zgodnie z terminem jej ważności. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie.

Jednak osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty od stycznia 2023 r. nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona mLegitymacja. Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty plastikowej.

• mLegitymację adwokacką – dzięki tej funkcji adwokaci potwierdzą prawo do wykonywania zawodu w ramach całego systemu wymiaru sprawiedliwości i przed organami administracji publicznej. Prawo do  legitymacji w mObywatelu mają także aplikanci adwokaccy i prawnicy zagraniczni wpisani na listy adwokackie i posiadający PESEL. mLegitymacja adwokacka zawiera: imię (imiona) i nazwisko, wizerunek twarzy pobrany z aplikacji mObywatel oraz numer wpisu na listę adwokatów danej izby adwokackiej, której adwokat jest członkiem;

• mLegitymację poselską – ułatwi posłom wykonywanie obowiązków wynikających z pełnienia mandatu parlamentarnego. Posłowie zyskają m.in. możliwość użycia elektronicznej legitymacji w trakcie podejmowania interwencji poselskiej czy potwierdzania uprawnień do ulg jeżdżąc środkami transportu publicznego.

Z mObywatela można korzystać w smartfonie, tablecie, komputerze. Aplikacja umożliwia pobranie cyfrowych kopii swoich dokumentów, m.in. dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, legitymacji szkolnej czy legitymacji studenckiej. mObywatel wyświetla też elektroniczne recepty, a nawet bilety kolejowe.

Z końcem 2022 r. włączone zostały kolejne usługi m.in. możliwość składania wniosków/oświadczeń dotyczących zwiększenia limitu na energię elektryczną (przy pomocy aplikacji Polacy złożyli 21 519 wniosków, natomiast przez stronę www – 13 464), czy też wniosku o dodatek elektrycznych dla gospodarstw domowych (przez aplikację złożono 1 305 wniosków, a przez stronę 1 921).

Aplikację mObywatel na smartfony z systemem Android można porać z Google Play lub iOS z App Store. Aby zacząć z niej korzystać, trzeba zalogować się przez profil zaufany.