- Emeryt, który otrzymywał świadczenie w wysokości 1800 zł brutto dostanie od marca emeryturę o 126 zł wyższą. Przez rok zyska 1512 zł. Natomiast emerytura, która wynosiła 2200 zł brutto wzrosła od marca o 154 zł -  do kwoty 2354 zł -  wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 marca 2022 r. ZUS podwyższył świadczenia o 7 proc. Kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wzrosła do kwoty 1338,44 zł, czyli o prawie 90 zł (1217, 98 zł netto, czyli na rękę). Wyższa jest również kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności (1003,83 zł), świadczenia przedemerytalnego (1350,70 zł) oraz dodatku pielęgnacyjnego (256,44 zł).

Jak wyliczyć swoją emeryturę netto po waloryzacji?  Od 2022 r. emerytury do kwoty 2 500 zł brutto są zwolnione z podatku dochodowego PIT, ale ZUS odprowadza od nich wyższą niż wcześniej, 9-procentową składkę zdrowotną. Poniżej kwoty emerytur i rent brutto przed i po waloryzacji oraz kwoty netto, które wyliczyła Interia.

rp.pl

Waloryzacja ma charakter cenowo-płacowy. Ma kompensować inflację, a nawet część wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku. Skumulowany efekt waloryzacji emerytur i rent z sześciu ostatnich lat (2017–2022) to 22,9 proc., podczas gdy inflacja (w latach 2016–2021) wyniosła 14,5 proc. (różnica 8,4 proc.).

Zwiększenie świadczeń brutto o 7 proc. to wzrost wydatków na nie o ok. 14,7 mld zł.

Dodatkowym przychodem dla seniorów w czasach wysokiej inflacji będzie trzynasta emerytura, którą ZUS  wypłaci bez składania wniosków w kwietniu, w terminach płatności emerytur i rent. Rząd obiecał, że trzynastki nie będą opodatkowane. Szykuje stosowne rozporządzenie w tej sprawie.  Dodatkowe świadczenie wyniesie dla wszystkich 1338,44 zł brutto.

Czytaj więcej

Morawiecki: będzie 14. emerytura, waloryzacja od 1 marca o 7 proc.