Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali w czwartek, że od 27 marca do 9 kwietnia w Polsce zamknięte zostaną m.in. żłobki i przedszkola.

Przypominamy najważniejsze informacje na temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek będzie przysługiwał:

1. rodzicom dzieci w wieku do lat 8,

2. ubezpieczonym rodzicom dzieci:

- do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

- do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

- do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

W jakich przypadkach dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał?

- w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały

- w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

- dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek

Jak ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W tym celu konieczne jest złożenie u pracodawcy oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. To oświadczenie jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru. Nie wlicza się go do 60-dniowego okresu „zwykłego" zasiłku opiekuńczego przysługującego w roku kalendarzowym. Finansowany jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i nie obciąża budżetu pracodawców. Nawet gdy pracodawca wypłaca zasiłek, to pomniejsza o jego kwotę składki, które powinien odprowadzić do ZUS.

Czy pracodawca może odmówić

Pracodawca nie może odmówić skorzystania przez pracownika z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Pracownik jedynie informuje pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności, składając oświadczenie o sprawowaniu osobistej opieki na dzieckiem. Jest ono dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy.

Pracodawca nie może także odwołać pracownika z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Nawet gdyby w firmie doszło do zwiększenia liczby zakażonych pracowników i były trudności z ustaleniem grafików pracy, to szczególne potrzeby pracodawcy nie uzasadniają wydania rodzicowi polecenia powrotu do pracy.

Czytaj także:

Czy w związku z zamknięciem przedszkola przysługuje świadczenie opiekuńcze?

Koronawirus: rok szkolny 2020/2021 - czy rodzic może liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówki