W sumie 12 tys. zł rodzinnego kapitału opiekuńczego będzie można dostać na drugie i kolejne dziecko między 12. a 36. miesiącem życia. Ma przysługiwać w wysokości 500 zł albo 1000 zł miesięcznie. Tak wynika z projektu ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, który wpłynął do Sejmu. Miesięczną wysokość kapitału wskażą matka albo ojciec we wniosku o ustalenie prawa do kapitału. Miesięczna wysokość, w jakiej ma być wypłacany kapitał, będzie mogła zostać zmieniona na wniosek rodziców. Taką decyzję będzie można jednak podjąć tylko raz.

To zasadnicza zmiana w porównaniu z pierwotną wersją projektu. Jak informowaliśmy w lipcu, o tym, czy wolą dostawać 1 tys. zł przez 12 miesięcy czy 500 zł przez 24 miesiące, mieli decydować tylko rodzice pozostający w związku małżeńskim. Pozostali mieliby wypłacane 500 zł przez dwa lata. Takie rozwiązanie byłoby jednak niezgodne z konstytucją.

Czytaj też:

"Polski Ład" PiS - rodzinny kapitał opiekuńczy: 12 tys. zł na dziecko już w 2022 roku

Zgodnie bowiem z art. 71 ust. 1 Konstytucji RP rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy władz publicznych.

Ale nowa wersja projektu wciąż uderza w dzieci w wieku szkolnym, które nie mają rodzin. Niemowlęta i kilkulatki mają największe szanse na nowy dom – są najchętniej adoptowane. Mimo to rządzący chcą wypłacać rodzinny kapitał opiekuńczy osobom, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie po upływie 12 miesięcy od przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie przez 24 miesiące, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia.

– To zamykanie drogi do adopcji dzieciom starszym. Rodzice adopcyjni często są narażeni na koszty związane ze wspomaganiem rozwoju dziecka, wizytami u psychologa. Rodzina zastępcza dostaje na to środki, adopcyjna już nie – mówi Joanna Skórska, dyrektor fundacji Dla Rodziny, pedagog w ośrodku adopcyjnym. I zachęca do przysposabiania dzieci starszych.

Jak wynika z danych ośrodków adopcyjnych, rodzice adopcyjni czekają najczęściej na dzieci zdrowe i małe – do czwartego roku życia. Najtrudniej znaleźć rodzinę dla dzieci starszych, licznych rodzeństw oraz dzieci z problemami zdrowotnymi. Rodzinny kapitał opiekuńczy może pogłębić ten problem.

Prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania tego świadczenia i jego wypłatą zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa zakłada całkowitą cyfryzację tego procesu.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem w Sejmie