Odblokowane niedawno hotele i restauracje (czyli HoReCa) oraz budownictwo – to dwa sektory, w których pracodawcy najczęściej planują w III kwartale zwiększyć liczbę pracowników. O ile łącznie 11 proc. firm mówi o wzroście zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach, o tyle w branży HoReCa takie plany deklaruje ponad jedna piąta (21 proc.), a w budownictwie 18 proc.

Na trzecim miejscu jest produkcja przemysłowa, gdzie co siódma firma zamierza teraz zwiększyć zatrudnienie – wynika z najnowszego barometru agencji zatrudnienia ManpowerGroup, w którym zebrano opinie 607 pracodawców.

Podsumowując ich plany, eksperci ManpowerGroup mówią o umiarkowanym optymizmie pracodawców. W porównaniu z II kwartałem grupa tych szykujących wzrost zatrudnienia zwiększyła się o 1 pkt proc. Pozytywną zmianą jest natomiast kolejny spadek planów cięć kadrowych: ich odsetek skurczył się do 2 z 3 proc. W rezultacie prognoza netto zatrudnienia (różnica między odsetkiem firm planujących nowe rekrutacje i grupą tych, które zapowiadają zwolnienia) wzrosła do 9 pkt proc., czyli do poziomu najwyższego od ogłoszenia pandemii.

W porównaniu z II kw. największy wzrost optymizmu widać w małych firmach. Grupa tych, które chcą zatrudniać, wzrosła o 3 pkt proc. (z 7 do 10 proc.), zaś prognoza netto zatrudnienia poprawiła się z 4 do 7 pkt proc. Nadal jednak plany rekrutacyjne na III kwartał wyglądają najlepiej u średnich i dużych pracodawców. Odsetek deklaracji wzrostu liczby pracowników wynosi tam odpowiednio 13 i 14 proc. Co prawda w dużych firmach oznacza to spadek chęci do rekrutacji w porównaniu z II kw. (19 proc.), lecz prognoza netto nadal jest tam najwyższa (12 pkt proc).

Wśród branż najwyższa prognoza netto zatrudnienia jest w HoReCa i w budownictwie (odpowiednio 19 i 18 pkt proc.). Budownictwo jest też jedynym sektorem bez planów cięć zatrudnienia, które najczęściej zapowiadają firmy finansowe (co dziesiąta). Finanse jako jedyne mają też ujemną prognozę netto zatrudnienia na III kw. (minus 3 pkt proc.).