Sprawa posła Pięty jest kłopotem dla PiS. Nie jest to co prawda problem strategiczny, który mógłby załamać sondaże partii i oderwać istotną część wyborców, ale może być problemem dla tych, którzy najsilniej identyfikują się z wartościami głoszonymi przez partię. Jeśli partia jest konserwatywna kulturowo, to powinna dbać o to, żeby zachowania jej polityków nie wykraczały poza średnią typową dla polskiego społeczeństwa – mówi dr hab. Rafał Chwedoruk, politolog, prof. Uniwersytetu Warszawskiego.

Prawie 60 proc. ankietowanych uważa, że Stanisław Pięta powinien zostać usunięty z PiS. Przeciwnego zdania jest co dziesiąty respondent. Opinii w tej sprawie nie ma co trzeci badany.

 

- Najczęściej za tym, że poseł Pięta powinien zostać usunięty ze swojej partii są osoby o dochodzie netto powyżej 5000 zł (74 proc.) oraz badani z miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (72 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, które uważają, że poseł Pięta powinien zostać usunięty z PiS – od 43 proc. wśród najmłodszych ankietowanych do 69 proc. wśród najstarszych - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Prof. Jacek Knopek z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu podkreśla, że co prawda o usunięciu członka, a tym bardziej członka-parlamentarzysty, z szeregów partyjnych nie decyduje społeczeństwo bądź sondaże, to jednak sytuacja, w jakiej znalazł się poseł Stanisław Pięta jest na tyle trudna medialnie, iż władze PiS na pewno muszą się nią jak najszybciej zająć. - Przeprowadzony sondaż daje prostą odpowiedź w jaki sposób - kwituje prof. Knopek w rozmowie z serwisem rp.pl.

I dodaje, że w systemach demokratycznych najprostszym miernikiem odzwierciedlającym popularność polityka-parlamentarzysty są cyklicznie przeprowadzane wybory. W tym jednakże konkretnym przypadku na wizerunku stracić może nie tylko osoba posła, ale i sama partia rządząca, która na to pozwolić sobie nie może.

W poniedziałek PiS ogłosił decyzję o zawieszeniu posła Stanisława Pięty w prawach członka klubu i partii. Straci też stanowiska w komisjach.

- Poseł Pięta nie został wyrzucony z PiS, bo zgodnie ze statutem nikt nie może być z dnia na dzień wyrzucony. Nie jesteśmy KC PZPR czy inną stalinowską organizacją, gdzie niewygodni członkowie partii nagle znikali – tłumaczył poseł PiS Marcin Horała w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem.