- Jesteśmy gotowi w bardzo krótkim czasie uchwalić ustawę, na podstawie której będzie trzeba ujawniać także majątki małżonek, osób pozostających we wspólnym pożyciu oraz dorosłych dzieci - zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. To reakcja na artykuł dotyczący działki, posiadanej przez żonę premiera Mateusza Morawieckiego.

Dwóch na trzech ankietowanych (66 proc.) uważa, że majątek małżonków polityków powinien być jawny. Przeciwnych jest 15 proc. badanych, a co piąty respondent nie ma zdania w tej kwestii.

- Częściej za ujawnieniem majątku małżonków polityków są mężczyźni (69 proc.), osoby powyżej 50 lat (72 proc.) oraz badani o wykształceniu zasadniczym zawodowym (69 proc.). Tego zdania są też częściej ankietowani o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (73 proc.) oraz badani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (72 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.