W piątek sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie podczas zebrania odrzucili sprawozdanie roczne z działalności sądu za 2019 rok. Wezwali też prezesa sądu Macieja Nawackiego do "zaniechania działań utrudniających sędziemu Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków". Prezes Nawacki podarł apel sędziów i zamknął zebranie.

W zebraniu udział wziął sędzia Paweł Juszczyszyn, który został zawieszony w obowiązkach przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Zimoch poinformował, że w związku z podarciem apelu złożył do Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ zawiadomienie o popełnienie przestępstwa przez Nawackiego. Według Zimocha, niszcząc przez podarcie "dokument - projekt uchwał podpisanych przez kilkudziesięciu sędziów" Nawacki przekroczył swoje uprawnienia. W zawiadomieniu poseł KO odwołał się do art. 276 par. 1 oraz art. 231 par. 1 Kodeksu karnego.

W piśmie do prokuratury Zimoch stwierdził, że "ostetentacyjne" podarcie przez Nawackiego projektów uchwał stanowiło naruszenie nie tylko norm prawnych, lecz także zasad dobrego wychowania. Poseł dodał, że Nawacki nie miał prawa do podarcia uchwał, "bowiem wszelkiego rodzaju dokumenty muszą być zarejestrowane i przechowywane".

"Prezes Sądu Rejonowego bez żadnych wątpliwości przekraczając swoje uprawnienia działał na szkodę interesu publicznego - obniżył i to w stopniu znacznym poziom zaufania społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości" - napisał Zimoch, zarzucając Nawackiemu, że swym opisywanym oraz wcześniejszym zachowaniem "wręcz zhańbił zawód sędziego i funkcję prezesa sądu".

Zdaniem Tomasza Zimocha, przeprowadzenie "stosownego postępowania karnego" jest konieczne.