Pierwsza propozycja PO to decentralizacja szczepień. - Najważniejsze, by skorzystać z wiedzy lekarzy, dotyczącej ich pacjentów. Decentralizacja będzie powodowała, że nie będzie absurdalnych sytuacji, w których ciężko chorzy seniorzy muszą dojeżdżać (na szczepienia) 200 km - mówił Budka.

Druga propozycja PO to "zapewnienie seniorom powyżej 70. roku życia kolejnych terminów szczepień".

Jak tłumaczył Budka chodzi o "uruchomienie kalendarza szczepień również po 1 kwietnia" (obecnie punkty szczepień nie rejestrują na szczepienia po 31 marca).

- Trzeci element: Dostarczenie szczepionki do miejscowości proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Dziś do każdego punktu szczepień dowozi się taką samą liczbę szczepionek - zauważył lider PO.

Czwarta propozycja to przesunięcie przed funkcjonariuszy państwowych w kolejce do szczepień na COVID-19 "wielu osób chorych, które powinny być szczepione wcześniej niż przedstawiciele władzy". Budka mówił, że "dzięki opozycji i dzięki temu, że media wychwyciły próbę wciśnięcia funkcjonariuszy państwowych przez najciężej chorych, rząd zmienił zasady i pacjentów onkologicznych umieścił wyżej"

Piąta propozycja to "wykorzystanie systemu zarządzania kryzysowego do powiadamiania osób uprawnionych i dystrybucji szczepionek". - Elementem tego systemu są samorządy - zauważył Budka dodając, że samorządy są gotowe do pomocy w programie szczepień.