W Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie nad rezolucją w sprawie prawa PE do informacji w sprawie bieżącej oceny krajowych planów odbudowy.

Za przyjęciem rezolucji opowiedziało się 602 europosłów, 35 było przeciw, a 56 wstrzymało się od głosu.

Czytaj także:
Sondaż: Rośnie poparcie dla Polski 2050, spada dla Koalicji Obywatelskiej

Przeciw przyjęciu projektu głosował przedstawiciel frakcji Tożsamość i Demokracja (ID) oraz 34 deputowanych z frakcji Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR), w tym wszyscy (27) europosłowie PiS.

23 europosłów ECR z innych państw poparło rezolucję.

Rezolucja głosi, że demokratyczna i parlamentarna kontrola nad wdrażaniem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) jest możliwa tylko przy pełnym zaangażowaniu Parlamentu Europejskiego na wszystkich etapach.

Dokument stanowi, że zdaniem europarlamentu w celu zapewnienia demokratycznego nadzoru nad wdrażaniem RFF Komisja Europejska musi regularnie informować PE o stanie oceny krajowych planów odbudowy.

W rezolucji europarlament wzywa KE do zachęcania państw członkowskich do zapewnienia konsultacji ze wszystkim krajowymi zainteresowanymi stronami oraz do zapewnienia zaangażowania obywateli i władz lokalnych w realizację planów odbudowy oraz w monitorowanie tej realizacji.

Czytaj także:
Fundusz Odbudowy. Senat zajmie się ustawą ratyfikacyjną 27 maja

W tekście znajduje się także wezwanie, by Parlament Europejski otrzymywał wstępne ustalenia dotyczące realizacji celów pośrednich i końcowych RFF przed ich oceną uzgodnioną we wcześniejszej decyzji KE.

PE zwrócił się do KE o utrzymanie "otwartego, przejrzystego i konstruktywnego podejścia" w czasie dialogu dotyczącego Odbudowy i Zwiększania Odporności.