Zdecydowanie przeciw powrotowi Tuska w roli lidera PO opowiedziało się 32 proc. respondentów.

"Raczej nie" odpowiedziało na pytanie o taki powrót 28 proc. badanych.

Zdecydowanie za powrotem Tuska do polskiej polityki w roli lidera PO opowiedziało się 9 proc. badanych.

"Raczej tak" odpowiedziało 17 proc. respondentów.

14 proc. uczestników badania wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Badanie przeprowadzono w dniach 24-25 czerwca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1001 osób powyżej 18. roku życia.