- Konstytucja RP w preambule stanowi wprost: "my, Naród Polski – WSZYSCY obywatele Rzeczypospolitej (...) Równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski". Będziemy te słowa przypominać i składamy projekt ustawy "Stop Segregacji Sanitarnej" - powiedział Artur Dziambor.

Poseł Konfederacji wyjaśnił, że stworzony dokument jest "odpowiedzią na oczekiwanie osób, które czują się szykanowane przez system".

- To ustawa, która nie pozwala na segregację sanitarną obywateli, która zablokuje wszelkie zakusy rządzących do tego, żeby jakkolwiek tworzyć kategorie obywatela posłusznego i obywatela nieposłusznego. Obywatela, który ma prawo w pewne miejsca wejść i obywatela, który będzie miał zakaz do tych miejsc wchodzić. Obywatela, który będzie mógł korzystać z tego, z czego korzystaliśmy dotychczas wszyscy i obywatela, który będzie ze wszystkich stron blokowany, ponieważ nie poszedł tam gdzie wszyscy powinni, zgodnie z propagandą rządu, czyli na obowiązkowe powoli szczepienia - mówił Dziambor.

Konfederacja liczy, że projekt ustawy będzie poparty przez członków innych ugrupowań. - Wiemy, że posłów, którzy nie są zwolennikami segregacji sanitarnej, jest wielu również w innych klubach - tłumaczyli posłowie.

W ramach projektu ustawy Konfederacja chce likwidacji istniejących przepisów, które wprowadzają limity tylko dla niezaszczepionych oraz przepisu umożliwiającego telefoniczne nakłanianie do szczepień.

- Konfederacja chce wprowadzić pod obrady Sejmu projekt ustawy STOP segregacji sanitarnej, aby urzeczywistnić zasady Konstytucji RP. Nie możemy dopuścić do tego, by ktoś był dyskryminowany ze względu na fakt zaszczepienia lub niezaszczepienia się przeciwko COVID-19 - przekonywali posłowie.

- To nie jest ustawa antyszczepionkowa. To jest ustawa, która wykłada kilka oczywistych oczywistości z Konstytucji RP! Po co zatem przekładamy ten projekt? Dlatego, że praktyka jest inna. Stworzono zjednoczony front covidowy, który nie respektuje Konstytucji - mówił poseł Grzegorz Braun.