Podczas wizyty w szkole podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Czarnem szef rządu mówił, że państwa powinny budować swą siłę na patriotyzmie i gospodarce. Podkreślając przywiązanie przodków do wolności i suwerenności Morawiecki deklarował, że władze chcą budować w oparciu o tradycję, kulturę i wiarę ojców.

Premier zapowiedział, że w najbliższym czasie powołany zostanie fundusz patriotyczny, który ma służyć "budowaniu postaw patriotycznych". Według słów Morawieckiego, fundusz miałby wspierać pasjonatów historii, w tym biorących udział w grupach rekonstrukcyjnych, a także fundacje i stowarzyszenia o profilu patriotycznym.

Szef rządu zadeklarował chęć wspierania naukowców, którzy będą szerzyli myśli patriotyczne, odszukiwali ślady polskości z przeszłości i budowali na tym fundamencie "wielką przyszłość".

Morawiecki mówił też, że historia Polski pełna jest porażek, ale też wiary w zwycięstwo. - Dzisiaj jesteśmy gotowi do zwycięstwa i tak jak "Inka" zachowamy się tak, jak trzeb - zaznaczył. - Wszyscy polscy patrioci, będziemy dbali o najświętsze wartości - wolność, niepodległość, sprawiedliwość. To wartości, na których zbudowana jest Polska - dodał.