Zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i premier Mateusz Morawiecki stoją przed licznymi wyzwaniami na starcie kolejnego sezonu politycznego.

Jaka jest ich pozycja wyjściowa? W najnowszym badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” ankietowani są podzieleni, jeśli chodzi o oceny ich pracy. 54,1 proc. wyborców dobrze ocenia działalność premiera, przeciwnego zdania jest 38,7 proc. ankietowanych, w badaniu wykonanym w dniach 4–5 września metodą CATI.

Podobne są oceny prezydenta. 54 proc. dobrze ocenia jego działalność, a 42,1 proc. – źle. W tym „zdecydowanie źle” jego pracę odbiera 30 proc. ankietowanych. Dla porównania premier budzi nieco mniej tak intensywnych emocji i „zdecydowanie źle” jego dokonania ocenia 21,4 proc.

Czytaj także: Prezydent i premier szukają nowych impulsów 

Wyniki są zbliżone do ostatniego sondażu CBOS. W sierpniowym badaniu tej pracowni 52 proc. Polaków wskazuje, że jest zadowolonych z tego, że premierem jest Morawiecki (wzrost o 5 pkt proc.). Spadła też liczba niezadowolonych – do 34 proc. Jak zwraca uwagę CBOS, ostatni raz tak wysokie wyniki w tym badaniu premier notował w marcu tego roku.