Łukaszenko dekretem zezwala wojsku strzelać do cywilów

Białoruski dyktator Aleksander Łukaszenko podpisał dekret, który stanowi, że żołnierze mają prawo użyć broni palnej przeciwko obywatelom i nie poniosą z tego tytułu odpowiedzialności.

Publikacja: 05.02.2024 17:09

Aleksander Łukaszenko

Aleksander Łukaszenko

Foto: AFP

Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 712

Aleksander Łukaszenko zezwolił wojsku na użycie broni palnej, sprzętu specjalnego, sprzętu bojowego i specjalnego przeciwko obywatelom. 1 lutego podpisał  dekret nr 37 pod oficjalna nazwą „W sprawie zmiany dekretów Prezydenta Republiki Białorusi” (Łukaszenko od czasu ostatnich, sfałszowanych wyborów nie jest uznawany za prezydenta Białorusi przez USA, Kanadę, Wielką Brytanię i państwa Unii Europejskiej — red).

„Personel wojskowy ma prawo użyć siły fizycznej, środków specjalnych, sprzętu bojowego i specjalnego, oraz broni, biorąc pod uwagę sytuację, charakter przestępstwa, wykroczenie administracyjne i osobę sprawcy, zgodnie z wymogami  ogólnych statutów wojskowych” – czytamy w dekrecie podpisanym przez Łukaszenkę.

Jak podkreśla niezależny projekt Biełaruski Hajun, wcześniej powyższy artykuł brzmiał: „Użycie siły fizycznej, środków specjalnych, broni, sprzętu bojowego i specjalnego przez żołnierzy w wyniku nadużycia władzy pociąga za sobą odpowiedzialność ustanowioną w aktach prawnych”.

Czytaj więcej

Białoruś. Nowa doktryna przewiduje użycie broni nuklearnej. Z powodu "gróźb Polski"

Zaznacza się tam także, że osobę, przeciwko której może zostać użyta "siła fizyczna, środki specjalne, sprzęt bojowy i specjalny", należy pouczyć, że jest to możliwe, i dać jej czas na „spełnienie wymogów prawnych”. Wyjątkiem są przypadki, gdy „opóźnienie stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia żołnierza lub innych obywateli albo może prowadzić do innych poważnych konsekwencji”.

W dekrecie zaznacza się, że jeżeli broń zostanie użyta, „żołnierz ma obowiązek udzielić pomocy rannym”.

6 stycznia Łukaszenka wprowadził zmiany w ustawie o organach bezpieczeństwa państwa. Innowacje umożliwiły użycie broni przeciwko kobietom, dzieciom i osobom niepełnosprawnym w „przypadkach zbrojnego oporu, ataku zbrojnego lub grupowego lub innych działań zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi”. Wcześniej było to dozwolone tylko w przypadku napaści zbrojnej.

Biełaruski Hajun: Wojsko od dawna używa broni wobec obywateli

Jak zauważa Biełaruski Hajun, wojsko "wielokrotnie używało broni przeciwko Białorusinom, co skutkowało poważnymi obrażeniami, a czasem nawet śmiercią".

Biełaruski Hajun przypomina, że  2020 roku w Brześciu zginął protestujący Hennadz Shutau. Jak się później okazało, Shutau został postrzelony w tył głowy przez kapitana Sił Operacji Specjalnych Ramana Haurylaua. Na tzw. „procesie” Haurylau był traktowany jako ofiara, natomiast zmarłemu Shutauowi zarzucano stawianie oporu funkcjonariuszom spraw wewnętrznych.

Polityka
Iran zajął statek towarowy w Cieśninie Ormuz. Izrael grozi konsekwencjami
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Polityka
Niemiecka prasa o decyzji Sejmu: mały krok do liberalizacji aborcji
Polityka
Mateusz Morawiecki popiera powrót do kompromisu aborcyjnego. „Nie jestem naiwny”
Polityka
Obelgi, groźby i ataki. Samorządowcy rezygnują z polityki
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Polityka
Premier Grecji: Zawsze przypominam moim dzieciom, że są w jednej czwartej Polakami