Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 344

Rezolucje przyjęto 489 głosami, przy 36 przeciw i 49 wstrzymujących się.

Napisano w niej, że Unia Europejska „będzie pracować nad rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych i wspierać plan działania określający dalsze kroki w celu zapewnienia przystąpienia Ukrainy do jednolitego rynku UE”.

Czytaj więcej

Unia Europejska jedzie na szczyt do Kijowa

Jednocześnie eurodeputowani podkreślali, że „akcesja jest procesem opartym na osiągnięciach i polega na przestrzeganiu odpowiednich procedur oraz wdrażaniu reform i kryteriów związanych z UE”.

Europosłowie wezwali ukraińskie władze „do jak najszybszego przeprowadzenia istotnych reform, tak by kraj spełniał kryteria członkostwa w UE”.

Rezolucja podkreśla również potrzebę wzmocnienia unijnego wsparcia dla Ukrainy. Posłowie zalecili, aby państwa członkowskie UE „zwiększyły i przyspieszyły pomoc wojskową dla Kijowa, w tym dostawy broni, ale także zapewniły niezbędne wsparcie polityczne, gospodarcze, infrastrukturalne, finansowe i humanitarne”.

Rezolucja zawiera wezwanie do nadania priorytetu uzgodnieniu na nadchodzącym szczycie kompleksowego pakietu środków mających na celu odbudowę Ukrainy, w tym wsparcia krótko-, średnio- i długoterminowego, od natychmiastowej pomocy po stymulowanie wzrostu gospodarczego po wojnie.

Posłowie domagali się ponadto „natychmiastowego i całkowitego” embarga na import paliw kopalnych i uranu z Rosji do UE, a także całkowitej rezygnacji z gazociągów Nord Stream.