Od kilkunastu miesięcy kwestie dotyczące Unii Europejskiej to główna oś sporu między PiS a Solidarną Polską. Ostatnie kilka tygodni to jego ponowna eskalacja, przede wszystkim na tle Krajowego Planu Odbudowy. Nieoficjalnie można usłyszeć, że partia Jarosława Kaczyńskiego gotowa jest nawet na przygotowanie nowej legislacji, jeśli okaże się to potrzebne, by odblokować fundusze. O poparciu takiej ustawy nie chcą słyszeć politycy Solidarnej Polski.

Czytaj więcej

Sondaż: Pieniądze z KPO ważniejsze niż koalicja rządząca

W sondażu United Surveys na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" zapytano ankietowanych, czy Polska powinna ustąpić w sporze z Komisją Europejską, żeby uzyskać dostęp do środków z KPO.

Za ustępststwami opowiada się większość respondentów, z czego 28,4 proc. odpowiada "zdecydowanie tak", a 28,3 proc. "raczej tak".

10,9 proc. osób uważa, że Polska raczej nie powinna ustępować, zdecydowanie przeciwnych jest 21,6 proc. respondentów.

10,8 proc. osób nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż przeprowadzono w dniach 2-4 grudnia na próbie 1000 osób.