Węgierski serwis hvg.hu informuje, że wiele deklaracji ze strony władz w Budapeszcie nie zostało przyjętych pozytywnie w Brukseli, co oznacza, że wstrzymano wypłaty miliardów euro.

Decyzja ta pojawia się w momencie, gdy Bruksela spiera się z rządem Viktora Orbana o przekazanie zarówno 7,5 mld euro w regularnych wypłatach unijnych, jak i 5,8 mld euro w dotacjach na walkę z pandemią.

- Ocena Komisji Europejskiej dotycząca zobowiązań Węgier jest negatywna - przekazało źródło serwisu.

Oznacza to, że Węgry nie wywiązały się odpowiednio ze swoich obietnic złożonych latem w ramach procedury praworządności w sprawie 17-punktowego pakietu środków.

Czytaj więcej

Część europosłów sprzeciwia się uwolnieniu funduszy dla Węgier

Pakiet legislacyjny przyjęty w węgierskim parlamencie nie zawiera wszystkiego, co KE uważa za niezbędne do ochrony funduszy UE przed ryzykiem korupcji.

Dziennikarka Viktória Serdült przekazała, że KE zdecydowała również, że da zielone światło ws. funduszu odbudowy, ale zaproponuje wstrzymanie płatności do czasu wypełnienia przez Węgry zobowiązań, w tym dodatkowych dotyczących przywrócenia praworządności.

KE stwierdziła również, że Węgry nie wywiązały się z wcześniejszego zobowiązania do przyjęcia 17 reform dotyczącychc praworządności, które są niezbędne do uzyskania 7,5 mld euro z funduszy UE.

Do 19 grudnia kraje UE zdecydują o przyjęciu, zmianie lub odrzuceniu orzeczenia Komisji.