Najbliższe wybory parlamentarne w Polsce odbędą się jesienią 2023 roku. Na razie nie wiadomo w jakiej formule wystartuje w nich opozycja - politycy Platformy Obywatelskiej, na czele z Donaldem Tuskiem, opowiadają się za jedną listą opozycji, PSL-Koalicja Polska proponuje dwa opozycyjne bloki (centroprawicowy - tworzony przez PSL, Polskę 2050 i Porozumienie Jarosława Gowina oraz centrolewicowy tworzony przez KO i Lewicę).

Czytaj więcej

Michał Płociński: I PO, i PiS to dla młodych dziadersi

W poprzednich wyborach PO wystartowała w wyborach w formule Koalicji Obywatelskiej, tworzonej przez PO i mniejsze ugrupowania (Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), PSL wystartował w formule Koalicji Polskiej (składającej się głównie z PSL i Kukiz'15), a partie lewicowe połączyły się na wspólnej liście Lewicy (tworzonej przez SLD, Wiosnę i Partię Razem - SLD i Wiosna połączyły się po wyborach i stworzyły Nową Lewicę).

Sondaże wskazują, że żadna z partii opozycyjnych samodzielnie nie może liczyć na pokonanie PiS. Większość w przyszłym Sejmie może zdobyć natomiast koalicja tworzona przez KO, PSL, Polskę 2050 i Lewicę.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy kto - ich zdaniem - na pewno nie powinien stanąć na czele rządu, gdyby opozycja wygrała wybory.

Najwięcej wskazań - 24,6 proc. - uzyskał lider PO, Donald Tusk.

10,3 proc. respondentów nie chciałoby widzieć na czele rządu Roberta Biedronia.

9,4 proc. ankietowanych uważa, że na czele rządu nie powinien stać Szymon Hołownia.

7,8 proc. respondentów nie chciałoby widzieć Włodzimierza Czarzastego w roli premiera.

Zdaniem 7,7 proc. ankietowanych premierem nie powinien być Rafał Trzaskowski.

5,2 proc. respondentów uważa, że premierem nie powinien być Władysław Kosiniak-Kamysz.

14,2 proc. ankietowanych nie chciałoby, aby premierem został którykolwiek z wymienionych polityków.

20,8 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

- Donald Tusk ma więcej przeciwników wśród kobiet (28% wobec 21% mężczyzn). Z kolei mężczyźni częściej wskazywali Roberta Biedronia (14% wobec 7% kobiet) oraz Rafała Trzaskowskiego (10% vs. 5%). Biorąc pod uwagę wiek badanych, Tusk jako polityk, który nie powinien stanąć na czele opozycyjnego rządu jest częściej wskazywany przez osoby najmłodsze, do 24 lat (30%), a najrzadziej przez osoby w wieku 50 i więcej lat (21%). Szymon Hołownia jest najczęściej wskazywany przez osoby w wieku 25-34 lata (15%). Osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym zdecydowanie częściej wskazują Biedronia (16%) oraz Hołownię (14%). W tej samej grupie najrzadziej w porównaniu z innymi jest wymieniany Tusk (przez 15% osób z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym). Najczęściej jest on wskazywany przez osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (26%) oraz średnim (27%). Biorąc pod uwagę poziom dochodu, nieco częściej Tuska wskazują osoby o dochodzie 2001-3000 PLN miesięcznie (29%), a nieco rzadziej z dochodem 3001-5000 PLN (20%). Osoby z najwyższym dochodem (5000 PLN i więcej) częściej wskazują jako niepożądanego szefa opozycyjnego rządu Trzaskowskiego (13%). Osoby z dochodem poniżej 1000 PLN oraz 2001-3000 PLN rzadziej wskazują Hołownię (odpowiednio 5% i 7%). Badani z miast liczących 100-199 tys. mieszkańców częściej niż inni wskazują Tuska (32%). Najrzadziej tego polityka wymieniają mieszkańcy miast do 20 tys. mieszkańców (18%). Trzaskowski najczęściej jest wymieniany przez mieszkańców miast do 20 tys. (10%) oraz miast 100-199 tys. (12%), najrzadziej przez osoby z miast 20-99 tys. i największych (500 tys.) – po 6%. Mieszkańcy największych miast najrzadziej wskazują Biedronia (6%). Hołownia najwięcej przeciwników ma w większych miastach: wskazuje go 12% osób z miast 200-499 tys. oraz 13% 500 tys. i więcej mieszkańców, a najmniej w miastach 100-199 tys. (3%) oraz miastach do 20 tys. (4%) - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 31.05-1.06.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.