Kobachidze na briefingu prasowym przekazał, że decyzja została podjęta w porozumieniu z członkami rady politycznej partii.

- W 2024 r., jak przewidziano w programie wyborczym Gruzińskie Marzenie, mocna aplikacja, poparta nowymi reformami, miałaby wiele zalet w porównaniu z pospieszną aplikacją. Jednak biorąc pod uwagę ogólny kontekst polityczny i nową rzeczywistość, po konsultacjach Gruzińskie Marzenie podjęło polityczną decyzję o natychmiastowym złożeniu wniosku o członkostwo w UE - poinformował.

Gruziński rząd pod przewodnictwem premiera Irakli Garibaszwilego już przygotowuje wniosek o status kandydata do UE, który jutro w imieniu rządu Gruzji zostanie oficjalnie złożony w strukturach UE - informuje gruzińska telewizja. - Wzywamy struktury UE do rozpatrzenia naszego wniosku w trybie przyspieszonym i podjęcia decyzji o przyznaniu Gruzji statusu kandydata do UE - powiedział Kobachidze.

Naszym marzeniem i celem politycznym jest, aby Gruzja stała się silnym gospodarczo i bezpiecznym krajem europejskim. Każdy krok naszego rządu służy temu celowi, łącznie z naszą dzisiejszą decyzją - dodał lider Gruzińskiego Marzenia.