Takie wyniki przynosi sondaż Kantar dla polskiego oddziału Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), który poznała „Rzeczpospolita". To duża zmiana postaw Polaków w odniesieniu do uchodźców. W 2017 roku aż 60 proc. z nas było zdania, że nie powinniśmy ich przyjmować w naszym kraju (sondaż IBRiS dla „Rz").

– Nastąpiło pewne uspokojenie emocji i powrót do normalności – mówi prof. Sławomir Sowiński z UKSW. – Uchodźcy przestali być tematem politycznym, wielu już u nas mieszka i po prostu przestaliśmy się bać – dodaje.