80-letni polityk wyraził chęć opuszczenia urzędu po zakończeniu obecnej kadencji, ale, jak donoszą włoskie media, został przekonany przez premiera Mario Draghiego do dalszego sprawowania funkcji prezydenta.

Ogłaszając decyzję Mattarelli o pozostaniu na stanowisku, minister ds. regionalnych Mariastella Gelmini podkreśliła poczucie odpowiedzialności Mattarellego i jego przywiązanie do kraju i jego instytucji.

Czytaj więcej

Silvio Berlusconi rezygnuje z kandydowania na urząd prezydenta Włoch

Partie we włoskiej koalicji rządzącej zgodziły się w sobotę na reelekcję Mattarelli po tym, jak siedem rund głosowania nie wyłoniło alternatywnego kandydata. Prezydent Włoch jest wybierany w tajnym głosowaniu przez kolegium elektorskie liczące 1009 senatorów, posłów i delegatów regionalnych. Zwycięzcą zostaje pierwszy kandydat, który otrzyma dwie trzecie głosów.

Mattarella został kandydatem kompromisowym po tym, jak wielu ustawodawców wstrzymało się od głosu, a kandydaci wysunięci przez partie rządzące nie zdobyli wystarczającego poparcia.

Nie jest jasne, czy Mattarella zamierza odbyć pełną siedmioletnią kadencję.