"Na Sachalinie i Wyspach Kurylskich zostały podjęte działania mające na celu sprawdzenie gotowości bojowej jednostek wojskowych korpusu wojsk obrony przeciwlotniczej. Żołnierze zaprezentują swoje umiejętności zarówno w zakresie działań defensywnych, jak i ofensywnych, przeprowadzą strzelania (...)" - czytamy w komunikacie.

Wojska, których gotowość bojowa będzie sprawdzana, mają też przejść szkolenie z obrony przed skażeniem radioaktywnym, a także bronią chemiczną i biologiczną.

Jednostkom, które mają wziąć udział w ćwiczeniach, podniesiono poziom gotowości bojowej

"Szczególna uwaga będzie przywiązywana do sprawdzenia umiejętności dowódców w zarządzaniu dostępnymi siłami i środkami w stale zmieniającym się otoczeniu taktycznym" - czytamy w komunikacie. Służba prasowa Wschodniego Okręgu Wojskowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej podkreśla, że realizowane zadania będą "czerpać z doświadczeń współczesnych konfliktów wojskowych" i mają obejmować m.in. "zdolność do kontrataku i prowadzenia rozpoznania za pomocą dronów".

Jednostkom, które mają wziąć udział w ćwiczeniach, podniesiono poziom gotowości bojowej, wydano broń i skierowano w rejon ćwiczeń. 

Czytaj więcej

Rosja "podtrzymuje wolę do rozmów o traktacie pokojowym" z Japonią

Kuryle, na których będą prowadzone ćwiczenia, są przedmiotem sporu terytorialnego między Rosją a Japonią.

Południowa część archipelagu Wysp Kurylskich jest kontrolowana od 1945 roku przez Rosję. Japonia określa południową część archipelagu mianem "Terytoriów Północnych" i uważa za część swojego terytorium. Kwestia Kuryli sprawiła, że Rosja, która jest sukcesorem ZSRR na arenie międzynarodowej, do dziś nie zawarła formalnego traktatu pokojowego z Japonią, który zakończyłby stan wojny między tymi państwami.