Momentu wprowadzenia Polskiego Ładu nie poparło trzy czwarte respondentów. Na pytanie „Czy Polski Ład został wprowadzony w odpowiednim czasie” odpowiedzi „raczej nie” udzieliło 9,3 proc. badanych, a odpowiedzi „zdecydowanie nie” - 30,6 proc. Jeszcze większą grupę stanowili ci, których zdaniem reforma w ogólnie nie powinna być wprowadzana, niezależnie od okoliczności. Takich odpowiedzi było w sondażu 34,2 proc.

Zadowolonych z chwili, w której flagowy program PiS jest wdrażany, jest nieco powyżej 20 proc. pytanych, przy czym 11,7 proc. oceniło, że początek 2022 roku to „raczej” dobry moment na Polski Ład, a 8,9 proc. - „zdecydowanie” dobry.

„Wśród osób, które uważają, że reforma została wprowadzona w odpowiednim czasie, w głównej mierze znaleźli się badani w wieku 56-80 lat, z wykształceniem zawodowym lub średnim, osiągający dochody w przedziale 1000-2999 zł netto, na co dzień zamieszkujący małe i średnie miasta oraz wsie”, informuje Business Insider Polska, cytując wnioski przedstawione przez UCE Research.

UVE Research przeprowadził sondaż w dniach 15-17 stycznia 2022 metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1026 dorosłych Polaków. Business Insider podkreśla, że wśród respondentów dominowały osoby zarabiające między 1000 a 2999 zł netto na rękę miesięcznie oraz 3000-4999 zł. To w sumie prawie 60 proc. wszystkich uczestników badania.