W dniu Narodowego Święta Niepodległości, wspominając słowa tej pieśni legionowej, myślimy o tych, którzy tak wiele zrobili, by Rzeczpospolita wróciła na mapę Europy. Wspominamy bohaterów – często nieznanych z imienia i nazwiska – którzy heroicznym czynem zbrojnym, dzielnością żołnierską i własną krwią wywalczyli i obronili wolną Polskę - mówił Duda w Orędziu.

Prezydent duży nacisk położył na obecną sytuację na granicy z Białorusią.

Mówił, że Polska stała się celem ataku hybrydowego, który pozwala Polakom szczególnie docenić służbę tych, którzy bronią granicy. Atak ten "jest wynikiem konsekwentnej i zaplanowanej polityki reżimu Łukaszenki, który nie cofnął się przed sfałszowaniem wyborów prezydenckich, przed represjami, strzelaniem do swoich rodaków i uwięzieniem tysięcy przedstawicieli opozycji, przed jawnym łamaniem praw człowieka".

Duda zwrócił się do wojska i Służby Granicznej: - W tym wyjątkowym dniu, gdy wspominamy bohaterów Niepodległej, pamiętajmy też o funkcjonariuszach Straży Granicznej, żołnierzach, policjantach i przedstawicielach innych służb, którzy bronią naszych granic. Ich mundur, który jest znakiem służby państwowej, zasługuje na szacunek wszystkich rodaków.

Prezydent zapewnił, że Polska jest przygotowana do odparcia ataku służb Łukaszenki, a polskie stanowisko w tej sprawie zyskuje pełne poparcie NATO i Unii Europejskiej.

Andrzej Duda zaapelował do polityków i dziennikarzy: - Apeluję o odpowiedzialność do polityków i mediów. Państwa słowa i działania mają olbrzymi wpływ nie tylko na to, co dzieje się na granicy, ale także na to, czy państwo polskie i społeczeństwo wyjdą z tej sytuacji silniejsze, czy też pozwolimy, by to inni rozstrzygali o naszych sprawach.

Na zakończenie Duda podkreślił, że Polska jest dzisiaj krajem bezpiecznym i stabilnym, gotowym wypełniać swoje zobowiązania wobec partnerów i sojuszników, a świadomość tego napełnia Polaków dumą i radością. - Zwracam się do Państwa w dniu szczególnym, w Narodowe Święto Niepodległości. Pamiętajmy każdego dnia o szacunku dla polskiego munduru. Niech żyje Polska!