Do zadań rady należy "monitorowanie rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem", w tym bieżący nadzór nad badaniami i wydatkami na nie, a także "wyznaczanie kierunków działań ministra właściwego do spraw energii oraz jednostek i organów mu podległych" poprzez " zwiększenie ich potencjału technologicznego oraz kadrowego" i koordynację prac instytucji zaangażowanych w rozwój tej technologii. (źródło: zarządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Rady do spraw rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem).

Oznacza to, że minister edukacji i nauki będzie odpowiedzialny za przygotowania do budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

W skład rady, oprócz Kurtyki i Czarnka, wchodzą również prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat - ekspert w Biurze Ministra w Ministerstwie Klimatu i Środowiska; przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki - Wojciech Murdzek, przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
Ireneusz Zyska - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii i Piotr Dziadzio - Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa, przedstawiciel Narodowego Centrum Badań Jądrowych - prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek.

Pozostali członkowie to przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - dr inż. Wojciech Kamieniecki,
oraz przedstawiciel Polskiej Agencji Kosmicznej - prof. dr hab. Grzegorz Wrochna.

Według planów rządu pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce ma ruszyć za 10 lat.