– Rządowy Fundusz Polski Ład to 20 miliardów złotych, które zapewnią bezprecedensowe, niespotykane w historii Polski wsparcie dla samorządów – reklamował na początku lipca premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział w ten sposób start nowego funduszu, który ma pomóc wyjść z kryzysu wywołanego pandemią.

Jego nazwa nawiązuje do wielkiego programu PiS dotyczącego m.in. zmian w podatkach. Wspomniane 20 mld ma iść głównie na drogi, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną czy gospodarkę odpadami. To tylko pilotaż, bo w ciągu kilku lat do regionów ma popłynąć 140 mld zł.

Jednak nie tylko kwoty są rekordowe. O wsparciu rząd chce informować na równie rekordowych tablicach.

Tak wynika z rozporządzenia w sprawie działań informacyjnych, które rząd wydał 7 maja. Głosi ono, że przy realizowaniu inwestycji ze wsparciem rządowym należy oznakować je tablicą lub plakatem. Mają znaleźć się na nich polskie flaga, herb, napis „dofinansowano ze środków budżetu państwa", nazwa programu, kwota wsparcia i całkowita wartość inwestycji.

W rozporządzeniu zawarto różne wymiary tablic, jednak w przypadku Funduszu Polski Ład najczęściej zastosowanie będą miały prawdopodobnie te przypisane do inwestycji w infrastrukturę. Według przepisów powinny mieć wymiar 180 na 120 cm.

– Nas samorządowców zaskakuje coraz większa dbałość, która występuje przy działaniach promocyjnych rządu – mówi prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Powód? Jeszcze niedawno tablice były dużo mniejsze.

Przykładem może być Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, utworzony przed rokiem, by zagospodarować środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Tam tablice wyglądają podobnie do tych z Polskiego Ładu, tyle że ich rozmiar to 80 na 120 cm.

Podobnie było w przypadku powstałego w 2018 roku Funduszu Dróg Samorządowych, występującego dziś jako Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Również tu wymiar tablic wynosił 80 na 120 cm, jednak to już nieaktualne. Poszedł w górę wraz z rozporządzeniem z maja, tego samego, które dotyczy Funduszu Polski Ład. Obecnie wynosi 180 na 120 cm.

Nowe tablice mają powierzchnię 21,6 tys. cm kw., o 125 proc. większą od poprzednich. Czym podyktowany jest tak znaczny wzrost? Na nasze pytania nie odpowiedziało Centrum Informacyjne Rządu. Z uzasadnienia do projektu rozporządzenia, które w maju przyjął rząd, wynika, że „celem wprowadzonej regulacji jest ułatwianie obywatelom dostępu do informacji o projektach finansowanych lub współfinansowanych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych".

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Hanna Gill-Piątek (Polska 2050) z Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej mówi, że w tej gigantomanii chodzi nie tyle o ułatwienia dla obywateli, ile o reklamę dla rządu. – Pańską łaskę ma być widać. I dla rządu nie ma znaczenia, że nie są to jego pieniądze, lecz podatników– komentuje.

Prezydent Brejza zauważa, że rosnący rozmiar tablic może rodzić problemy z oznakowaniem inwestycji. – Szczególnie gdy mamy kilku donatorów. Wtedy trzeba stawiać kilka tablic – mówi.

I zauważa, że o taką promocję jak rząd nie zabiega nawet Unia Europejska. Zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności" wymiar tablic to wciąż 80 na 120 cm.