- Wszystkie te rzeczy, które zostały wynegocjowane, muszą znaleźć zapisy w Krajowym Planie Odbudowy - zaznaczył Biedroń.

- Lewica jako jedyny klub, obok koła poselskiego Szymona Hołowni złożyła swoje propozycje do Krajowego Planu Odbudowy, propozycje konsultowane przez ostatnie miesiące z samorządowcami, organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców - podkreślił Biedroń.

- To propozycje odnoszące się do realnych potrzeb, realnych ludzi - zaznaczył europoseł. - Nasi parlamentarzyści są tutaj (w Sejmie - red.) po to, by walczyć o rozwiązywanie realnych problemów realnych ludzi - podkreślił.

- Skłoniliśmy rząd do rozmów, doprowadziliśmy do tego, że rząd zaczął rozmawiać z opozycją o nowym "Planie Marshalla" ważnym nie tylko dla Polski, ale i dla Europy - zaznaczył Biedroń.

Przedstawiając wyniki negocjacji Biedroń mówił, że rząd zgodził się na zapisanie w Krajowym Planie Odbudowy budowy ze środków unijnych 75 tysięcy mieszkań na wynajem.

- Drugą ważną kwestią jest kwestia szpitali powiatowych - wynegocjowaliśmy 850 mln euro na wsparcie dla szpitali powiatowych - kontynuował Biedroń.

- Uzgodniliśmy, że przynajmniej 30 proc. tych środków trafiać będzie do samorządu - wyliczał europoseł Lewicy.

- 300 mln euro trafi dodatkowo dla branż szczególnie poszkodowanych - hotelarskiej, gastronomicznej - mówił Biedroń.

- Piątą rzeczą był szczegółowy plan wydatkowania. Podzielamy wątpliwości co do przyszłości wydatkowania tych środków. Dlatego ten szczegółowy plan wydatkowania jest wśród kwestii które negocjowaliśmy - zaznaczył.

- Ostatnią kwestią jest kwestia kontroli nad środkami. Komitet monitorujący, który będzie zrzeszał przedstawicieli i przedstawicielki związków zawodowych, pracodawców, samorządowców, organizacje pozarządowe i przedstawicieli rządu to jest szósty punkt naszego programu - podsumował poseł.