Dwóch na trzech badanych (67 proc.) jest za tym, aby zachować ciszą wyborczą, czyli okres, w którym zabronione jest prowadzenie agitacji politycznej. Co piąty ankietowany (20 proc.) jest przeciwny cichy wyborczej, a 13 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

- Częściej zwolenniczkami zachowania ciszy wyborczej są kobiety (71 proc. vs 62 proc. mężczyzn). Wraz ze wzrostem wieku spada odsetek osób popierających ciszę wyborczą - z 73 proc. w najmłodszej grupie, do 64 proc. w grupie najstarszej. Zwolennikami ciszy wyborczej są też częściej osoby o wykształceniu średnim (70 proc.), dochodzie netto 2001-3000 zł (68 proc.) oraz badani z miast od 20 do 90 tys. mieszkańców (71 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.