Spośród ankietowanych 52,6 proc. zadeklarowało, że nie są zwolennikami rządu Prawa i Sprawiedliwości, przy czym jako "zdecydowanych" przeciwników określa się prawie 36 proc. pytanych, reszta - "raczej".

Zwolennikami rządu jest 38,2 proc., w tym "zdecydowanie" - 22 procent.

Najmniejszym poparciem rząd Beaty Szydło cieszy się wśród ludzi młodych. Zaledwie 5 proc. ankietowanych w wieku 18-29 lat jest jego zwolennikami. Przeciwnikami - aż 82 procent. W pozostałych grupach wiekowych te różnice nie są aż tak radykalne.

Z kolei największe poparcie rząd notuje u osób powyżej 70 r.ż., wśród których jego zwolennikami jest 47 proc.

IBRiS zadał ankietowanym również pytanie o to, który rząd - koalicji PO-PSL czy PiS - oceniają lepiej.

Oceny są niemal identyczne. Za rządem PO-PSL opowiedziało się 38 proc. pytanych, za PiS - 37. Jedna czwarta ankietowanych nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie.

>Omówienie sondażu na Onet.pl