- Komisja Weryfikacyjna ds. reprywatyzacji w Warszawie jest niekonstytucyjna; chodzi w niej tylko o "igrzyska", a nie o dociekanie prawdy - powiedziała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Według niej, do prawdy może dotrzeć tylko prokuratura i sąd.

Jednak prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz została ukarana 3 tys. zł grzywny za niestawienie się przed komisją weryfikacyjną, która w środę rozpatrywała reprywatyzację nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 6a.

A Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił wstrzymania nakładania grzywien na Hannę Gronkiewicz-Waltz przez Komisję Weryfikacyjną.

Ponad 60 proc. ankietowanych uważa, że Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna stawić się przed Komisją Weryfikacyjną ds. reprywatyzacji. Co piąty badany jest przeciwnego zdania, a podobny odsetek nie ma opinii w tej sprawie.

- Mężczyźni częściej uważa, że prezydent Warszawy powinna stawić się przed Komisją Weryfikacyjną (63 proc. vs 59 proc. kobiet). Tego zdania są też częściej osoby w wieku 25-34 lata (65 proc.), o wykształceniu zasadniczym zawodowym (71 proc.), o dochodzie od 2001 do 3000 zł (69 proc.) oraz badani z miast od 200 do 499 tysięcy mieszkańców (64 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Jeszcze w tym roku Hanna Gronkiewicz-Waltz ma stracić funkcję wiceszefowej PO – mówią „Rzeczpospolitej" politycy partii.