Właściciele domów mogą już korzystać z ulgi termomodernizacyjnej za 2019 r. Nowa preferencja cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Stanowisko fiskusa nie jest jednak jednolite.

Skarbówka wydała właśnie interpretację (nr 0115-KDIT3.4011. 380.2019.4.AWO) korzystną dla przedsiębiorcy, który rozlicza się podatkiem liniowym według stawki 19 proc. Od lipca 2019 r. jest współwłaścicielem domu jednorodzinnego. Dom został oddany do użytkowania 4 lipca 2019 r. Wnioskodawca poniósł koszty zakupu oraz montażu kotła gazowego kondensacyjnego i armatury dodatkowej. Wydatek jest udokumentowany fakturą VAT z kwietnia 2019 r.

W domu trwa montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego. Nie została jeszcze jednak wystawiona za nie faktura. Podatnik zapytał, czy może skorzystać z ulgi za 2019 r., skoro jest współwłaścicielem domu tylko przez pół roku.

Czytaj także:

Ulga termomodernizacyjna: komu przysługuje, co można odliczyć, jaki limit

Odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej jest pozytywna. Dyrektor KIS przypomniał, że obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy pozwalają odliczyć 53 tys. zł z tytułu przedsięwzięć termomodernizacyjnych prowadzonych w należących do podatnika budynkach. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur VAT. Warunkiem jest zakończenie przedsięwzięcia w ciągu trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. (DzU z 2018 r., poz. 2489). Obejmuje materiały budowlane i urządzenia, m.in. kocioł gazowy. Z ulgi skorzystać mogą osoby płacące PIT według skali, podatek liniowy 19 proc. oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnik nie może odliczyć wydatków na dom będący w budowie. Zgodnie z ustawą – Prawo budowlane formalnym zakończeniem budowy domu jest moment oddania go do użytkowania.

Dyrektor KIS stwierdził, że zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o PIT wystarczy, by podatnik był współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzień dokonania odliczenia, gdyż ulga termomodernizacyjna przysługuje za rok podatkowy, w którym właściciel (współwłaściciel) nieruchomości poniósł wydatki.

„Wnioskodawca wypełnił – w zakresie przedstawionego stanu faktycznego – przesłanki warunkujące zastosowanie omawianej ulgi, gdyż status budynku, a więc i uzyskanie prawa własności, należy badać na dzień dokonania odliczenia" – napisał dyrektor KIS.

To oznacza, że odliczy wydatki na montaż kotła gazowego kondensacyjnego wraz z armaturą dodatkową. Montaż wentylacji może odliczyć za kolejny rok.

W interpretacji sprzed kilku dni (nr 0112-KDIL2-1.4011.11.2020. 2.DJ) fiskus stwierdził jednak, że jeśli wydatki zostały poniesione w trakcie budowy, zanim dom został oddany do użytkowania, nie może skorzystać z ulgi. Chodzi o stan faktyczny, w którym wydatki zostały poniesione w sierpniu i październiku 2019 r., a dom oddany w grudniu 2019 r.