Darowizny w najbliższej rodzinie są zwolnione z podatku. Urzędnicy jednak często kwestionują ulgę. Nie bacząc na orzecznictwo sądowe, a nawet wcześniejsze interpretacje.

Oto najnowszy przykład. Kobieta kupiła działkę. Prawie połowę pieniędzy (45 tys. zł) dostała od matki. Środki zostały przelane bezpośrednio na konto sprzedawcy gruntu. Na dowód ma potwierdzenie przelewu z danymi z aktu notarialnego.

Czy kobieta może skorzystać ze zwolnienia z podatku? Przypomnijmy, że darowizna od najbliższych, m.in. rodziców, jest nieopodatkowana. Jeśli jednak przekracza 9637 zł, musi być zgłoszona do urzędu skarbowego. A także potwierdzona przelewem. Przepisy wymagają udokumentowania jej dowodem przekazania na rachunek nabywcy lub przekazem pocztowym.

Czytaj także: Podatek od spadków i darowizn: większą gotówkę od najbliższej rodziny trzeba opodatkować

Zdaniem fiskusa ten warunek nie został spełniony. Pieniądze od matki wpłynęły bowiem na konto sprzedawcy działki, a nie córki.

– Ulga nie ma zastosowania, jeśli środki zostały przekazane bezpośrednio na rachunek wierzyciela osoby obdarowanej – podkreśliła skarbówka. Dodała, że mogłoby być inaczej, gdyby wpłata została dokonana na subkonto wyodrębnione dla obdarowanej osoby (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB2-3.4015.173.2020.1.JKA).

Urzędnicy zmieniają zdanie

To stanowisko jest jednak sprzeczne z interpretacją ogólną ministra finansów (nr PL/LM/834/10/BNJ/12/41). Czytamy w niej, że darowizna pieniężna jest udokumentowana także wtedy, gdy nabywca ma dowód przekazania środków bezpośrednio na rachunek dewelopera w wykonaniu zawartej z nim umowy.

– Interpretacja ogólna jest sprzed dziewięciu lat, ale zasady dokumentowania darowizny pozostały te same. Dziwne, że skarbówka zmieniła zdanie – mówi Hanna Filipczyk, doradca podatkowy w kancelarii Enodo Advisors. Podkreśla, że interpretacja ogólna nie wiąże urzędników, wypadałoby jednak, aby odnieśli się do niej w interpretacji indywidualnej i wskazali, dlaczego zajmują inne stanowisko.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Interpretacja ogólna chroni

Zdaniem ekspertki nie ma znaczenia, czy pieniądze wpłynęły na ogólny rachunek czy na subkonto. Ważne, żeby było to wykonanie zobowiązania obdarowanego. A wiadomo, że ten warunek jest spełniony, bo z treści opisanej interpretacji wynika, iż w tytule przelewu zostało oznaczone to zobowiązanie poprzez wskazanie numeru repertorium aktu notarialnego. Co ma zrobić obdarowana osoba w takiej sytuacji?

– Interpretacja ogólna ministra finansów ją chroni, co oznacza, że nie musi płacić podatku. Nie grozi jej też grzywna ani odsetki – tłumaczy Hanna Filipczyk.

Ekspertka dodaje, że po stronie podatników staje orzecznictwo. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II FSK 1873/16) przyznano, że można zastosować ulgę, jeśli „środki zostaną przelane na wskazany przez obdarowanego rachunek bankowy innego podmiotu w wykonaniu zobowiązania ciążącego na obdarowanym".

– To właściwe podejście, bo nie należy stawiać wozu przed koniem, a brzmienia przepisu przed jego celem, zwłaszcza na niekorzyść podatnika – podsumowuje Hanna Filipczyk.

OPINIA

Piotr Maksymiuk , doradca podatkowy w kancelarii Baker McKenzie

Skarbówka konsekwentnie kwestionuje ulgę na rodzinne darowizny, szukając formalnych uchybień. Opisana interpretacja indywidualna to kolejny przykład takiego fiskalizmu. Skarbówka zignorowała zarówno korzystne dla podatników wyroki sądowe, jak i interpretację ogólną ministra finansów. Ta była wydana w wystarczająco podobnym stanie faktycznym, aby ją zastosować także w tej sytuacji. Uważam, że Ministerstwo Finansów powinno w tej sprawie zareagować. Potrzebna jest nowa interpretacja ogólna uwzględniająca orzecznictwo sądowe oraz szerzej określająca sytuacje objęte zwolnieniem. Często przecież przekazanie darowizny najbliższej osobie nie budzi żadnych wątpliwości, nawet jeśli nie nastąpiło to bezpośrednim przelewem. A w sprawach, w których nie ma niebezpieczeństwa nadużyć, techniczne wymagania nie powinny decydować o prawie do ulgi.