Ulgi na darowizny nie znajdziemy w przygotowanym przez skarbówkę e-PIT. Musimy ją sami wpisać do zeznania rocznego.

Jak to zrobić? Do darowizn przeznaczony jest załącznik PIT/O. Oprócz kwot należy podać nazwy beneficjentów. Potem przenosimy ulgę do głównej deklaracji.

Czytaj także:

Jak skorzystać z ulg podatkowych przy rocznym rozliczeniu PIT

Darowizny: Dla skarbówki ważne są formalności

Do odliczenia odsetek koniecznie jest zaświadczenie z banku

Rodzic może otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi

Po rozwodzie więcej problemów z podatkiem

Żeby skorzystać z ulgi rodzinnej, trzeba spełnić pewne warunki

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Większa ulga na walkę z koronawirusem

PIT 2020.Premia tylko dla bezinteresownych

na różne sposoby

Które darowizny można odliczyć? Przede wszystkim przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Przykładowo fundacjom, stowarzyszeniom, hospicjom, klubom, związkom, bractwom, towarzystwom, komitetom.

Obdarowany podmiot nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego. Ale powinien realizować cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Są to m.in. działania charytatywne, podtrzymywanie tradycji narodowej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, pomoc społeczna czy ochrona i promocja zdrowia.

Przekazać można pieniądze albo rzeczy. Odliczymy je do wysokości 6 proc. dochodu.

Przykład:

Pan Nowak pomaga hospicjum, które opiekuje się ciężko chorymi dziećmi. W zeszłym roku przekazał mu komputer. Wycenił go na 2 tys. zł. W zeznaniu rocznym wykazał 30 tys. zł dochodu. Może go pomniejszyć o 1,8 tys. zł (30 tys. zł x 6 proc.).

Odliczymy też darowizny na cele kultu religijnego. Chodzi m.in. o wsparcie przekazywane kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (zakony, parafie) na budowę, remont, wyposażenie czy zakup przedmiotów liturgicznych, np. monstrancji.

Z ulgi skorzystają także honorowi dawcy krwi. Ministerstwo Finansów potwierdza, że odliczenie przysługuje również ozdrowieńcom po Covid-19, którzy oddają osocze.

Kolejna preferencja jest dla przedsiębiorców: na darowizny dla szkół zawodowych. Odliczyć można np. komputery lub meble. Byleby nie miały więcej niż 12 lat.

Te cztery rodzaje darowizn mogą być odliczane tylko do wysokości 6 proc. dochodu. Oczywiście przy obliczaniu kwoty ulgi trzeba je sumować.

Bez ograniczeń wolno natomiast odliczyć darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła. Tak wynika z ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby skorzystać z pełnej ulgi, darowiznę należy przekazać kościelnej osobie prawnej. Są to m.in. parafie, diecezje, archidiecezje, rektoraty, opactwa, domy zakonne, Papieskie Dzieła Misyjne, a także Caritas Polska i Caritas diecezji.

Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła to m.in. prowadzenie szpitali, schronisk, żłobków, organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa czy udzielanie wsparcia w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie.

Nie tylko darczyńcy Kościoła katolickiego skorzystają z pełnego odliczenia. Bez limitu można też odpisać darowizny na inne Kościoły, np. Chrześcijan Baptystów.

Kto może skorzystać z odliczeń? Generalnie zarówno osoby rozliczające się na podstawie ustawy o PIT, jak i ryczałtowcy (oni pomniejszają przychód). Pozbawieni ulgi są tylko przedsiębiorcy płacący podatek liniowy. Z wyjątkami. Przysługuje im bowiem odpis darowizn na szkoły zawodowe. W jednym z wyroków (sygn. II FSK 1247/13) Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się też na odliczanie przez liniowców darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła.

Na odrębnych, preferencyjnych, zasadach wprowadzonych przez tarcze antykryzysowe rozliczamy darowizny na walkę z koronawirusem.

Przekaż 1 proc. na organizację pożytku

Odliczenie od dochodu dokonanej w zeszłym roku darowizny nie wyklucza przekazania 1 proc. PIT organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wpisać w zeznaniu rocznym numer KRS wybranej organizacji. I obliczyć 1 proc. podatku (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).

Zbiórki w internecie

W ostatnich latach przybywa charytatywnych akcji przeprowadzanych przez internetowe platformy. Polacy chętnie wpłacają pieniądze na chore dzieci, poszkodowanych w wypadkach czy spełnianie marzeń innych osób. Czy mogą odliczyć te darowizny od dochodu? Jeśli organizatorem zbiórki jest osoba prywatna i to ona dostała pieniądze, wpłacający nie ma prawa do ulgi. Odliczyć można natomiast kwoty przekazane organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego. A jeśli wpłacimy pieniądze na fundację bądź stowarzyszenie ze wskazaniem, że wsparcie ma być przeznaczone na konkretny cel, np. rehabilitację dziecka? Jest to tzw. darowizna z poleceniem. Można ją odliczyć od dochodu. Obdarowanym jest bowiem organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego. Przykład: Pan Wiśniewski pomaga córce kolegi z pracy, która przechodzi skomplikowane leczenie. Pieniądze zbiera fundacja. Pan Wiśniewski wpłacił na jej konto 2 tys. zł z adnotacją, że pieniądze mają być przeznaczone na leczenie tej konkretnej osoby. Darowiznę może odliczyć od dochodu.