Dobra wiadomość dla tysięcy podatników, którzy przy opodatkowanej sprzedaży nieruchomości przed laty skorzystali z tzw. ulgi meldunkowej i wpadli w pułapkę podatkową. Sprawą konstytucyjności nieobowiązujących już, ale nadal wywołujących spory przepisów ustawy o PIT zajmie się Trybunał Konstytucyjny.

– Współpracująca z Fundacją Praw Podatnika Kancelaria Prawna Głuchowski Siemiątkowski Zwara ponad rok temu złożyła do TK skargę konstytucyjną, której wreszcie nadano dalszy bieg 22 maja 2020 r. – wyjaśnia prezes fundacji Marek Isański.

Przypomnijmy, ulga meldunkowa była w przepisach ustawy o PIT krótko, bo w latach 2007–2008. Była jednak bardzo korzystna, bo pozwalała sprzedać mieszkanie czy dom przed upływem pięciu lat od końca roku nabycia (wybudowania) bez podatku w zasadzie pod jednym warunkiem, tj. zameldowania na pobyt stały w zbywanym lokum przez minimum 12 miesięcy. Po latach okazało się jednak, że wielu podatników nie dopełniło jeszcze jednego, ukrytego w przepisach warunku złożenia oświadczenia o spełnieniu przesłanek do skorzystania z preferencji.

Gdy po masowych kontrolach sprawy ulgowiczów zaczęły trafiać na wokandy, orzecznictwo sądów administracyjnych okazało się dla nich niekorzystne. Sądy, w tym Naczelny Sąd Administracyjny, zgadzał się z fiskusem, że niedopełnienie formalności pozbawiało prawa do ulgi. Po pewnym czasie NSA dostrzegł jednak problem i zaczął orzekać na korzyść podatników poszkodowanych niejasnymi przepisami.

Niemniej problem pozostał, bo zmiana podejścia nie załatwiała sprawy osób, które już przegrały. Zdarzają się też wyroki podtrzymujące profiskalną wykładnię.

Jak tłumaczy prezes Isański, przez wiele lat organy skarbowe przy wsparciu sądów administracyjnych pozaprawnie pobrały podatek od ponad 18 tysięcy obywateli. Dla większości z nich stał się on traumatycznym wydarzeniem.

– Stwierdzenie przez TK niezgodności z konstytucją tych przepisów umożliwi wznowienie prawomocnie zakończonych postępowań i zwrot niesłusznie pobranego podatku. Takie orzeczenie jest wysoce prawdopodobne, bo niezgodność przepisów dotyczących ulgi meldunkowej z konstytucją dostrzegły już, po latach i po żmudnych interwencjach Fundacji Praw Podatnika, same sądy administracyjne i niezgodność ta była zasadniczym powodem zmiany linii orzeczniczej – podkreśla Marek Isański.